2015-11-06 06:00

2015-11-06 07:38

Billigare för alla utom för Degerfors

DEGERFORS

Vingåkers kommun vill gå med i den taxe- och avgiftsnämnd som Degerfors, Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund och Kumla kommuner har gemensam.

Nämnden sköter taxor för vård- och omsorgsverksamheten, genom en gemensam nämnd minskar sårbarheten för enskilda kommuner.

Genom Vingåkers inträde ska reglemente och avtal revideras.

Då bemanningen inte behöver utökas i nämnden och fler delar på kostnaderna gjorde det sänkta personalkostnader för alla kommuner, utom för Degerfors som får ökade kostnader. Orsaken sägs vara att andelen ärenden ökat i Degerfors.

Kommunstyrelsen vill ha en ordentlig genomgång om läget och ska få det vid ett informationsbesök från nämnden. Förhoppningen är att det ska ske redan på nästkommande möte med arbetsutskottet.

Nämnden sköter taxor för vård- och omsorgsverksamheten, genom en gemensam nämnd minskar sårbarheten för enskilda kommuner.

Genom Vingåkers inträde ska reglemente och avtal revideras.

Då bemanningen inte behöver utökas i nämnden och fler delar på kostnaderna gjorde det sänkta personalkostnader för alla kommuner, utom för Degerfors som får ökade kostnader. Orsaken sägs vara att andelen ärenden ökat i Degerfors.

Kommunstyrelsen vill ha en ordentlig genomgång om läget och ska få det vid ett informationsbesök från nämnden. Förhoppningen är att det ska ske redan på nästkommande möte med arbetsutskottet.