2015-11-02 14:31

2015-11-02 14:31

Ingen kritik mot vårdcentralen

KARLSKOGA

En man som sökte hjälp för bland annat blodbrist, andningssvårigheter och magsmärtor vid en vårdcentral i Karlskoga blev till slut så dålig att han fick hämtas av ambulans. Han avled några dagar senare på sjukhuset.

Mannens anhöriga anmälde vårdcentralen för bristande vård. De pekar på att mannen har fått träffa ett stort antal olika läkare och menar att det finns brister i journalföring, remisshantering samt läkemedelsföreskrivning. Vidare anser de anhöriga att vårdgivaren inte tagit mannens besvär på allvar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och bedömer att mannen har fått adekvat vård samt att utredning och behandling skett enligt lag och praxis.

När det gäller antalet olika läkare har IVO, med anledning av detta ärende samt ett annat pågående projekt, gjort en tillsyn och diskuterat bemanningen på den aktuella vårdcentralen.

Ärendet avslutas utan någon kritik mot vårdcentralen.

 

Mannens anhöriga anmälde vårdcentralen för bristande vård. De pekar på att mannen har fått träffa ett stort antal olika läkare och menar att det finns brister i journalföring, remisshantering samt läkemedelsföreskrivning. Vidare anser de anhöriga att vårdgivaren inte tagit mannens besvär på allvar.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har granskat ärendet och bedömer att mannen har fått adekvat vård samt att utredning och behandling skett enligt lag och praxis.

När det gäller antalet olika läkare har IVO, med anledning av detta ärende samt ett annat pågående projekt, gjort en tillsyn och diskuterat bemanningen på den aktuella vårdcentralen.

Ärendet avslutas utan någon kritik mot vårdcentralen.