2015-10-23 10:36

2015-10-23 10:36

Nya regler för två nämnder

KARLSKOGA/DEGERFORS

Reglementet för de två kommunala nämnder som är gemensamma för Karlskoga och Degerfors, gymnasienämnden och folkhälsonämnden, ska kompletteras så att det blir tydligare hur ersättare ska kallas in. Något som saknas i dag.

Enligt förslaget från kommunstyrelsen i Karlskoga ska ersättare i första hand kallas in utifrån vilken kommun som representeras och först i andra hand utifrån vilket parti den frånvarande ledamoten tillhör.

I båda nämnderna saknas också andre vice ordförande i reglementet trots att sådana utsetts av kommunfullmäktige i Karlskoga. Fördelningen i de gemensamma nämnderna är att Karlskoga utser ordförande och andre vice ordförande medan Degerfors utser förste vice ordförande.

Enligt förslaget från kommunstyrelsen i Karlskoga ska ersättare i första hand kallas in utifrån vilken kommun som representeras och först i andra hand utifrån vilket parti den frånvarande ledamoten tillhör.

I båda nämnderna saknas också andre vice ordförande i reglementet trots att sådana utsetts av kommunfullmäktige i Karlskoga. Fördelningen i de gemensamma nämnderna är att Karlskoga utser ordförande och andre vice ordförande medan Degerfors utser förste vice ordförande.