2015-10-20 06:00

2015-10-20 06:00

Dags att se över alkoholpolitiken

KARLSKOGA/STORFORS: Nya myndighetsnämnden ser över de lokala riktlinjerna för serveringstillstånd

Myndighetsnämnden ser över de alkoholpolitiska riktlinjer som gäller för serveringstillstånd. Förhoppningen är att få fram ett styrdokument som kan gälla i både Karlskoga och Storfors.

Sedan förra årsskiftet är det den nya gemensamma myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors som ansvarar för tillstånd och tillsyn över alkoholservering i båda kommunerna. Till sin hjälp har nämnden alkoholhandläggare på bygg- och miljökontoret i Karlskoga som sköter den praktiska hanteringen.

Tidigare ansvarade socialnämnden för serveringstillstånden i Karlskoga och i samband med att myndighetsnämnden nu har tagit över har ett arbete påbörjats för att se över de alkoholpolitiska riktlinjer som ska styra arbetet.

Gäller inte i Storfors

Det nuvarande styrdokumentet, ”Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun”, fastställdes 2011 i samband med att Sverige fick en ny alkohollag.

– De riktlinjer vi har gäller inte egentligen i Storfors, konstaterar bygg- och miljöchef Susanne Jarl.

Öppen status

Arbetet med att se över riktlinjerna har precis påbörjats och det är fortfarande en öppen fråga vilken status dokumentet ska ha.

En frågeställning är om kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjerna eller om det räcker med myndighetsnämnden, de nuvarande riktlinjerna har fastställts av socialnämnden.

Frågan är också öppen om Karlskoga och Storfors kommuner ska ha samma riktlinjer, något som både myndighetsnämnden och bygg- och miljökontoret vill och också strävar efter inom alla områden där man hanterar tillstånd och utövar tillsyn.

Väldigt mycket kring alkoholtillstånden styrs av lagstiftning. Exempel på riktlinjer som kommunerna själva kan påverka är serveringstider, vad som är störande för omgivningen, åtgärder mot överetablering, inriktning mot olika målgrupper och sociala hänsyn.

Vill ha synpunkter

– Vi vill gärna ha synpunkter och har man det är det nu man ska höra av sig, säger myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S).

Sedan förra årsskiftet är det den nya gemensamma myndighetsnämnden för Karlskoga och Storfors som ansvarar för tillstånd och tillsyn över alkoholservering i båda kommunerna. Till sin hjälp har nämnden alkoholhandläggare på bygg- och miljökontoret i Karlskoga som sköter den praktiska hanteringen.

Tidigare ansvarade socialnämnden för serveringstillstånden i Karlskoga och i samband med att myndighetsnämnden nu har tagit över har ett arbete påbörjats för att se över de alkoholpolitiska riktlinjer som ska styra arbetet.

Gäller inte i Storfors

Det nuvarande styrdokumentet, ”Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn i Karlskoga kommun”, fastställdes 2011 i samband med att Sverige fick en ny alkohollag.

– De riktlinjer vi har gäller inte egentligen i Storfors, konstaterar bygg- och miljöchef Susanne Jarl.

Öppen status

Arbetet med att se över riktlinjerna har precis påbörjats och det är fortfarande en öppen fråga vilken status dokumentet ska ha.

En frågeställning är om kommunfullmäktige ska fastställa riktlinjerna eller om det räcker med myndighetsnämnden, de nuvarande riktlinjerna har fastställts av socialnämnden.

Frågan är också öppen om Karlskoga och Storfors kommuner ska ha samma riktlinjer, något som både myndighetsnämnden och bygg- och miljökontoret vill och också strävar efter inom alla områden där man hanterar tillstånd och utövar tillsyn.

Väldigt mycket kring alkoholtillstånden styrs av lagstiftning. Exempel på riktlinjer som kommunerna själva kan påverka är serveringstider, vad som är störande för omgivningen, åtgärder mot överetablering, inriktning mot olika målgrupper och sociala hänsyn.

Vill ha synpunkter

– Vi vill gärna ha synpunkter och har man det är det nu man ska höra av sig, säger myndighetsnämndens ordförande Göran Pettersson (S).