2015-10-19 15:36

2015-10-19 15:36

Ruttna ornäsbjörkar fälldes

KARLSKOGA

Tre ornäsbjörkar har fällts på Hotellgatan.

Björkarna var ruttna och för stora och ansågs utgöra en säkerhetsrisk, berättar Bo Einarsson, ordförande i bostadsrättsföreningen HSB Centrum. Nya träd ska planteras till våren.

Björkarna var ruttna och för stora och ansågs utgöra en säkerhetsrisk, berättar Bo Einarsson, ordförande i bostadsrättsföreningen HSB Centrum. Nya träd ska planteras till våren.