2015-09-19 06:00

2015-09-19 06:00

Håller koll på eleverna

KARLSKOGA: "Uppmuntran och höga förväntningar har en stor betydelse"

Kommunen försöker vända trenden med sjunkande betyg och vill också kunna sätta in de insatser som behövs för de yngre eleverna.

På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde diskuterades elevernas betyg och vad som kan göras för att höja dessa. Nämnden fick även en genomgång av det nuvarande betygssättet och hur bedömningen sker.

– Det handlar om ett långsiktigt lärande och om att utveckla förmågor, att vilja lära sig mer, säger nämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Betygssystemet har ju bytts ut ett flertal gånger och elevernas föräldrar har andra bedömningssätt i minnet. Därför ses också den nyligen avslutade attitydenkäten som ett viktigt underlag för vad eleverna får med sig för intryck från andra.

– Vi vet att uppmuntran och höga förväntningar har en stor betydelse för hur det går för eleverna i skolan, säger Nilsson.

Genom högstadiet

Nämnden följer särskilt de elever som nu går i årskurs sju för senare göra en helhetsbedömning för hela högstadietiden.

– Vi ser att åtgärdsprogrammen blir fler ju äldre eleverna blir och det borde ju rimligtvis vara tvärt om. Vi måste vända den trenden och då krävs tidiga insatser, säger förvaltningschefen Per Blom.

Nämnden har också sökt statsbidrag från lågstadiesatsningen för att förstärka både vad gäller personal och elevsociala insatser.

– Vårt mål är att alla elever ska ha förutsättningar att få betyg i alla ämnen så att de kommer in på gymnasiet. Då har de också större möjligheter senare i livet, säger Blom.

På barn- och utbildningsnämndens senaste sammanträde diskuterades elevernas betyg och vad som kan göras för att höja dessa. Nämnden fick även en genomgång av det nuvarande betygssättet och hur bedömningen sker.

– Det handlar om ett långsiktigt lärande och om att utveckla förmågor, att vilja lära sig mer, säger nämndens ordförande Yvonne Nilsson (S).

Betygssystemet har ju bytts ut ett flertal gånger och elevernas föräldrar har andra bedömningssätt i minnet. Därför ses också den nyligen avslutade attitydenkäten som ett viktigt underlag för vad eleverna får med sig för intryck från andra.

– Vi vet att uppmuntran och höga förväntningar har en stor betydelse för hur det går för eleverna i skolan, säger Nilsson.

Genom högstadiet

Nämnden följer särskilt de elever som nu går i årskurs sju för senare göra en helhetsbedömning för hela högstadietiden.

– Vi ser att åtgärdsprogrammen blir fler ju äldre eleverna blir och det borde ju rimligtvis vara tvärt om. Vi måste vända den trenden och då krävs tidiga insatser, säger förvaltningschefen Per Blom.

Nämnden har också sökt statsbidrag från lågstadiesatsningen för att förstärka både vad gäller personal och elevsociala insatser.

– Vårt mål är att alla elever ska ha förutsättningar att få betyg i alla ämnen så att de kommer in på gymnasiet. Då har de också större möjligheter senare i livet, säger Blom.