2015-01-20 06:00

2015-01-20 22:52

Kvinna vägde 30 kilo – avled

KARLSTAD: Trots vårdplan fortsatte kvinnan tappa vikt

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inleder en granskning av ett vårdboende i Karlstad. En kvinna på boendet hade svårt att få i sig näring och när hon avled hade hon grav näringsbrist.

Bakgrunden är klagomål om brister i vården från en närstående till en kvinna på boendet. Kvinnan hade problem med vikten och vägde enbart 30 kilo när hon avled våren 2013. Kvinnan avled på sjukhus efter att ha blivit inlagd för en urinvägsinfektion. Kvinnan var då gravt undernärd.

Flera brister

Anmälaren ansåg att personalen på boendet i reagerade på kvinnans viktminskning ordentligt samt upplevde det att kvinnans behov inte alltid hanns med.

När det gällde kvinnan vikt framgår det dock i journaler att personalen på boendet hade uppmärksammat att kvinnan hade svårt att få i sig näring. I mars 2012 kom en vårdplan för kvinnan. Bland annat beställdes det näringsdrycker, men trots vårdplanen fortsatte kvinnan tappa vikt.

Enligt IVO saknas det dock dokumentation om uppföljning av de planerade åtgärderna och om huruvida de gav resultat. Det enda som dokumenterades var tre viktkontroller under ett helt år. Med anledning av de brister IVO har funnit avser de nu att öppna ett nytt ärende för att granska boendet. –

Bakgrunden är klagomål om brister i vården från en närstående till en kvinna på boendet. Kvinnan hade problem med vikten och vägde enbart 30 kilo när hon avled våren 2013. Kvinnan avled på sjukhus efter att ha blivit inlagd för en urinvägsinfektion. Kvinnan var då gravt undernärd.

Flera brister

Anmälaren ansåg att personalen på boendet i reagerade på kvinnans viktminskning ordentligt samt upplevde det att kvinnans behov inte alltid hanns med.

När det gällde kvinnan vikt framgår det dock i journaler att personalen på boendet hade uppmärksammat att kvinnan hade svårt att få i sig näring. I mars 2012 kom en vårdplan för kvinnan. Bland annat beställdes det näringsdrycker, men trots vårdplanen fortsatte kvinnan tappa vikt.

Enligt IVO saknas det dock dokumentation om uppföljning av de planerade åtgärderna och om huruvida de gav resultat. Det enda som dokumenterades var tre viktkontroller under ett helt år. Med anledning av de brister IVO har funnit avser de nu att öppna ett nytt ärende för att granska boendet. –