2015-01-09 06:00

2015-01-20 23:14

Personlig service en framgångsfaktor

NÄRINGSLIV: "Det blir en livsstil"

En av de butiker som upplevde en positiv utveckling under fjolåret var Metro. Roger Isberg talar om ett uppsving under året med en rejäl topp i julhandeln.
– Då är det roligt att jobba, säger han.

Första mars är det fem år sedan Roger och Lotta Isberg tog över Metro. Sedan dess har de arbetat hårt och målmedvetet för att sätta sin egen prägel på butiken. Något som de har lyckats väl med.

– Vi har jobbat hårt med att höja butiken. Både vad gäller sortiment och engagemang, säger Roger Isberg.

Hans sammanfattning av 2014 är att det har varit mycket mer spring i butiken. Det har varit mycket folk utifrån.

– Vi har märkt att det ökat från både Karlstad och Örebro. Jag tror det beror på att vi har en helt annan servicenivå jämfört med vad de är vana vid från de större städerna. Folk är trötta på att själva få leta fram sina kläder, här tar vi oss tiden att hjälpa till, säger han.

Förutom en lyckad julhandel lyfter Roger Isberg även fram sommarens turister som en starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen.

– Men vi har märkt att det har varit mer folk inne även sett över hela året. Sedan kommer det alltid dalar, så är det inom handel. Det är alltid lugnare i mitten av månaden.

Roger Isberg talar också om vikten av att ha rätt öppettider, att ha tider som är anpassade efter kunderna. Det gäller att ha öppet när folk är lediga.

Så det är bättre att ha öppet längre på lördagen och stänga en måndag förmiddag?

– Nej, nej. Det går inte att säga att någon tid är sämre än en annan, men det måste vara kundernas behov som styr.

Därför har familjen Isberg, barnen jobbar också i butiken, valt att ta en del obekvämare arbetstider för egen del.

– Det blir en livsstil när man har butik, konstaterar Roger Isberg.

Metro hade exempelvis öppet till klockan 13 på julafton. I det läget är kanske inte omsättningen det avgörande, utan snarare servicegraden. Något som uppskattades mer av vissa:

– Det var en flicka som hade fått en ny klänning att ha till jul och hennes pappa skulle stryka den åt henne. Vi hade öppet så hon kunde köpa en ny igen.

Första mars är det fem år sedan Roger och Lotta Isberg tog över Metro. Sedan dess har de arbetat hårt och målmedvetet för att sätta sin egen prägel på butiken. Något som de har lyckats väl med.

– Vi har jobbat hårt med att höja butiken. Både vad gäller sortiment och engagemang, säger Roger Isberg.

Hans sammanfattning av 2014 är att det har varit mycket mer spring i butiken. Det har varit mycket folk utifrån.

– Vi har märkt att det ökat från både Karlstad och Örebro. Jag tror det beror på att vi har en helt annan servicenivå jämfört med vad de är vana vid från de större städerna. Folk är trötta på att själva få leta fram sina kläder, här tar vi oss tiden att hjälpa till, säger han.

Förutom en lyckad julhandel lyfter Roger Isberg även fram sommarens turister som en starkt bidragande orsak till den positiva utvecklingen.

– Men vi har märkt att det har varit mer folk inne även sett över hela året. Sedan kommer det alltid dalar, så är det inom handel. Det är alltid lugnare i mitten av månaden.

Roger Isberg talar också om vikten av att ha rätt öppettider, att ha tider som är anpassade efter kunderna. Det gäller att ha öppet när folk är lediga.

Så det är bättre att ha öppet längre på lördagen och stänga en måndag förmiddag?

– Nej, nej. Det går inte att säga att någon tid är sämre än en annan, men det måste vara kundernas behov som styr.

Därför har familjen Isberg, barnen jobbar också i butiken, valt att ta en del obekvämare arbetstider för egen del.

– Det blir en livsstil när man har butik, konstaterar Roger Isberg.

Metro hade exempelvis öppet till klockan 13 på julafton. I det läget är kanske inte omsättningen det avgörande, utan snarare servicegraden. Något som uppskattades mer av vissa:

– Det var en flicka som hade fått en ny klänning att ha till jul och hennes pappa skulle stryka den åt henne. Vi hade öppet så hon kunde köpa en ny igen.