2017-07-24 16:44

2017-07-24 16:44

Brand på HVB-hem troligen anlagd

SKOGHALL: Knappt två veckor efter branden på HVB-hemmet

– Teorin är att det var påtänt. Men vi vet inte, det kan ju ha varit något annat.
Polisen har än så länge inget klart svar på varför HVB-hemmet i Skoghall brann ner till grunden för knappt två veckor sedan.

Onsdag kväll den 12 juli totalförstördes den del av fastigheten på Djupsundsvägen som använts som hem för ensamkommande flyktingbarn.

Någon naturlig brandorsak har inte konstaterats och polisen misstänkte tidigt att det kunde röra sig om en mordbrand.

Men säker är man inte.

– Nej, säger kommissarie Jonny Thomann, polisens förundersökningseldare.

– I första hand är teorin att det var påtänt. Men det kan ju finnas en annan förklaring.

Polisen har förhört och fortsätter att förhöra de som bodde på hemmet och andra boende i området. De som slog larm om branden och andra som kan ha gjort intressanta iakttagelser.

I samband med den brandtekniska undersökning togs prover som skickats in till NFC, Nationellt forensiskt centrum för analys.

– Nu väntar vi på svar därifrån och det brukar ta tid, säger Jonny Thomann.

Två anställda fick uppsöka sjukhus för lindriga rökskador i samband med branden. Brandmännen lyckades rädda öppenvårdens angränsande lokaler där 15 personer har sina lägenheter.

Onsdag kväll den 12 juli totalförstördes den del av fastigheten på Djupsundsvägen som använts som hem för ensamkommande flyktingbarn.

Någon naturlig brandorsak har inte konstaterats och polisen misstänkte tidigt att det kunde röra sig om en mordbrand.

Men säker är man inte.

– Nej, säger kommissarie Jonny Thomann, polisens förundersökningseldare.

– I första hand är teorin att det var påtänt. Men det kan ju finnas en annan förklaring.

Polisen har förhört och fortsätter att förhöra de som bodde på hemmet och andra boende i området. De som slog larm om branden och andra som kan ha gjort intressanta iakttagelser.

I samband med den brandtekniska undersökning togs prover som skickats in till NFC, Nationellt forensiskt centrum för analys.

– Nu väntar vi på svar därifrån och det brukar ta tid, säger Jonny Thomann.

Två anställda fick uppsöka sjukhus för lindriga rökskador i samband med branden. Brandmännen lyckades rädda öppenvårdens angränsande lokaler där 15 personer har sina lägenheter.