2016-08-25 16:43

2016-08-25 20:16

Så var livet på fyrarna

VÄNERN: Ny utställning på skärgårdsmuseet

Nu tar fyrarna plats på Hammarö skärgårdsmuseum.
Ljuset riktas främst mot de familjer som bott på de många gånger ensliga platserna i Vänern.

Det är en viktig del av Vänern som nu ska visas upp på skärgårdsmuseet på Hammarö.

I början av 1900-talet arbetade nästan 60 fyrvaktare på olika platser runt om i sjön. Men utställningens fokus ligger inte på det mansdominerade yrket, utan på hur familjelivet kunde vara på fyrarna.

Kvinnorna och barnen får stor plats i utställningen.

– Vi vill synliggöra fler av de människor som bott i skärgården.

– Att bo på en fyr kunde vara den mest extrema tillvaron för en skärgårdsbo, säger Kristel Brynskog, museipedagog.

Unikt material

För att få fatt i historier har museet inte behövt gå särskilt långt.

Kicki Rask, som formgivit flera tidigare utställningar på museet, har själv växt upp på Stånguddens fyr på Lurö.

Det har gett skärgårdsmuseet tillgång till ett unikt material: bilder, berättelser och en del föremål. De är nu stommen i utställningen, som kompletterats med berättelser från andra fyrar.

I bakgrunden kommer besökarna att höra en ljudslinga med ljud som Kicki Rask själv minns från sin barndom.

– Det är båtar som hälsar på varandra i dimman, vågor, barn som springer och leker, säger Kicki Rask.

Och så klart sjörapporten.

– Den är nästan som poesi!

Utställningen invigs under lördagen den 27 augusti, i samband med Vänerveckans början.

Det är en viktig del av Vänern som nu ska visas upp på skärgårdsmuseet på Hammarö.

I början av 1900-talet arbetade nästan 60 fyrvaktare på olika platser runt om i sjön. Men utställningens fokus ligger inte på det mansdominerade yrket, utan på hur familjelivet kunde vara på fyrarna.

Kvinnorna och barnen får stor plats i utställningen.

– Vi vill synliggöra fler av de människor som bott i skärgården.

– Att bo på en fyr kunde vara den mest extrema tillvaron för en skärgårdsbo, säger Kristel Brynskog, museipedagog.

Unikt material

För att få fatt i historier har museet inte behövt gå särskilt långt.

Kicki Rask, som formgivit flera tidigare utställningar på museet, har själv växt upp på Stånguddens fyr på Lurö.

Det har gett skärgårdsmuseet tillgång till ett unikt material: bilder, berättelser och en del föremål. De är nu stommen i utställningen, som kompletterats med berättelser från andra fyrar.

I bakgrunden kommer besökarna att höra en ljudslinga med ljud som Kicki Rask själv minns från sin barndom.

– Det är båtar som hälsar på varandra i dimman, vågor, barn som springer och leker, säger Kicki Rask.

Och så klart sjörapporten.

– Den är nästan som poesi!

Utställningen invigs under lördagen den 27 augusti, i samband med Vänerveckans början.

Bemannade fyrplatser

Den sista familjen bosatt på en fyr i Vänern, Gälleudde, flyttade för snart tio år sedan. Gälleudde är, tillsammans med exempelvis Söökojan, Skoghall, Stångudden och Trädgårdsholmen, fyrar som finns med i utställningen.

Källa: