2016-07-26 17:14

2016-07-26 22:48

Socialchefen inte oroad över kritiken

HAMMARÖ: Delade meningar kring placering

I en insändare till NWT uttrycker signaturen Hammaröbo sitt missnöje med placeringen av ensamkommande barn på Sätterstrand.
– Det är inte lätt att få den perfekta lokalen, säger Per Söderberg, socialchef på Hammarö kommun.

Signaturen Hammaröbo riktar särskild kritik mot ungdomsboendet Klarälvsgårdens utslussningsavdelning som också ligger på Sätterstrand och menar att de ensamkommande barnen kan influeras av kriminella ungdomar. Per Söderberg, socialchef, håller inte med i kritiken, utan tycker att verksamheten fungerar bra för HVB-hemmet på Sätterstrand och asylboendet i Skoghalls centrum.

– Samarbetet med utslussningsboendet fungerar bra och det finns inga problem. Vi har en kontinuerlig dialog med alla verksamheter på Sätterstrand, för att stämma av läget med alla parter och se om det behövs några åtgärder, säger han.

Får inte alltid det man önskar

– När man tittar efter lokaler finns det alltid önskemål på hur omgivningen ska se ut och hur byggnaden ska vara. Men det är inte lika lätt att få den perfekta lokalen i realiteten. Vi är nöjda att Sätterstrand hade lokaler för HVB-hem. Sen utökade vi till Skoghall, där de som fått uppehållstillstånd bor på ett Asylboende.

När ensamkommande barn kommer till Sverige inleds en prövotid och om man får uppehållstillstånd byter hen boende till de mer centrala delarna av Hammarö.

Självständighetsstrategi

– Vår strategi för de båda boendena är att det inte ska bli en sån stor omställning när de har fått uppehållstillstånd och därmed flyttas från Sätterstrand till Skoghall. Tanken är att de ska bli självständiga individer när de har fått uppehållstillstånd och då blir det lättare att slussas in i samhället om man har nära till centrum. Att kunna gå till affären och handla själv, bara en sån sak är ett steg i att bli självständig, säger Per Söderberg.

På Sätterstrand bor det 44 ensamkommande barn, där merparten kommer från Afghanistan. I Skoghall bor det 18 personer som fått beviljat uppehållstillstånd. Prognosen för resten av året är svår att peka på.

– I början av året pekade det mot en stor mängd, men så blev inte fallet, då vi tagit emot sju-åtta ensamkommande barn. Vår migrationspolitik avgör hur prognosen kommer att se ut och det är inte lika lätt att ta sig in i Sverige som tidigare, så enkelt är det, fortsätter han.

Hur många fler kan ni ta emot utan att behöva skaffa nya lokaler?

– Vi kan ta emot fem till tio personer till. Då ska vi klara av att sköta verksamheten på ett väldigt bra sätt. Migrationsverket gör en bedömning ifall det skulle bli tal om fler och då får man ta ställning till hur läget ser ut.

Hur upplever du reaktionerna från Hammaröborna?

– Alla tankar når inte mina öron, men gemene man som har sett nyhetsflödet under 2014 och framåt, ser att det är ett gemensamt ansvar att hjälpa flyktingar. Sen har det ideella engagemanget varit otroligt stort. Speciellt under 2015, men det lever kvar, så det är jätteroligt.

Signaturen Hammaröbo riktar särskild kritik mot ungdomsboendet Klarälvsgårdens utslussningsavdelning som också ligger på Sätterstrand och menar att de ensamkommande barnen kan influeras av kriminella ungdomar. Per Söderberg, socialchef, håller inte med i kritiken, utan tycker att verksamheten fungerar bra för HVB-hemmet på Sätterstrand och asylboendet i Skoghalls centrum.

– Samarbetet med utslussningsboendet fungerar bra och det finns inga problem. Vi har en kontinuerlig dialog med alla verksamheter på Sätterstrand, för att stämma av läget med alla parter och se om det behövs några åtgärder, säger han.

Får inte alltid det man önskar

– När man tittar efter lokaler finns det alltid önskemål på hur omgivningen ska se ut och hur byggnaden ska vara. Men det är inte lika lätt att få den perfekta lokalen i realiteten. Vi är nöjda att Sätterstrand hade lokaler för HVB-hem. Sen utökade vi till Skoghall, där de som fått uppehållstillstånd bor på ett Asylboende.

När ensamkommande barn kommer till Sverige inleds en prövotid och om man får uppehållstillstånd byter hen boende till de mer centrala delarna av Hammarö.

Självständighetsstrategi

– Vår strategi för de båda boendena är att det inte ska bli en sån stor omställning när de har fått uppehållstillstånd och därmed flyttas från Sätterstrand till Skoghall. Tanken är att de ska bli självständiga individer när de har fått uppehållstillstånd och då blir det lättare att slussas in i samhället om man har nära till centrum. Att kunna gå till affären och handla själv, bara en sån sak är ett steg i att bli självständig, säger Per Söderberg.

På Sätterstrand bor det 44 ensamkommande barn, där merparten kommer från Afghanistan. I Skoghall bor det 18 personer som fått beviljat uppehållstillstånd. Prognosen för resten av året är svår att peka på.

– I början av året pekade det mot en stor mängd, men så blev inte fallet, då vi tagit emot sju-åtta ensamkommande barn. Vår migrationspolitik avgör hur prognosen kommer att se ut och det är inte lika lätt att ta sig in i Sverige som tidigare, så enkelt är det, fortsätter han.

Hur många fler kan ni ta emot utan att behöva skaffa nya lokaler?

– Vi kan ta emot fem till tio personer till. Då ska vi klara av att sköta verksamheten på ett väldigt bra sätt. Migrationsverket gör en bedömning ifall det skulle bli tal om fler och då får man ta ställning till hur läget ser ut.

Hur upplever du reaktionerna från Hammaröborna?

– Alla tankar når inte mina öron, men gemene man som har sett nyhetsflödet under 2014 och framåt, ser att det är ett gemensamt ansvar att hjälpa flyktingar. Sen har det ideella engagemanget varit otroligt stort. Speciellt under 2015, men det lever kvar, så det är jätteroligt.

  • Robert Nilsson