2016-07-13 17:09

2016-07-13 17:09

Fall av kvarka på Hammarö

HAMMARÖ

Ett stall på Hammarö har isolerats efter att ett fall av Kvarka har rapporterats, det rapporterar P4 Värmland.

Kvarkan, som är en mycket smittsam infektionssjukdom är en allvarlig sjukdom med bland symtomen som andningsvårigheter och svullna lymfknutor. Sjukdomen smittar mellan hästar, men kan också smitta vid kontakt med människor eller utrustning. Fallet ska ha rapporterats in av en veterinär.

 

Kvarkan, som är en mycket smittsam infektionssjukdom är en allvarlig sjukdom med bland symtomen som andningsvårigheter och svullna lymfknutor. Sjukdomen smittar mellan hästar, men kan också smitta vid kontakt med människor eller utrustning. Fallet ska ha rapporterats in av en veterinär.