2016-02-17 17:16

2016-02-17 17:16

Positivt resultat för nämnden

KARLSTAD/HAMMARÖ

Från stort underskott till ett litet överskott. Karlstads-Hammarö gymnasienämnd redovisar ett positivt resultat för 2015. En stor del i resultatet har beslutet att lämna lokalerna i Hammarögymnasiet, 2014.

– Från och med nu kan vi fullt ut fokusera på kvalitets- och utvecklingsarbetet, vilket känns bra, säger Daniel Berghel (M), ordförande i gymnasienämnden.

Enligt Berghel har det systematiska effektivitetsarbetet, med målet att nå en budget i balans, inte varit helt friktionsfritt. Skolorna har strama budgeterar att hålla sig inom.

– Jag vill verkligen berömma all personal som har gjort och fortsätter att göra ett mycket bra arbete, säger Daniel Berghel.

– Från och med nu kan vi fullt ut fokusera på kvalitets- och utvecklingsarbetet, vilket känns bra, säger Daniel Berghel (M), ordförande i gymnasienämnden.

Enligt Berghel har det systematiska effektivitetsarbetet, med målet att nå en budget i balans, inte varit helt friktionsfritt. Skolorna har strama budgeterar att hålla sig inom.

– Jag vill verkligen berömma all personal som har gjort och fortsätter att göra ett mycket bra arbete, säger Daniel Berghel.