2015-12-01 10:21

2015-12-01 10:21

Soptaxa i retur

HAMMARÖ

Under december kommer alla kunder med kommunal sophämtning på Hammarö att få en återbetalning på 1 000 kronor per abonnemang. Pengarna kommer från det överskott som genererats i renhållningsverksamheten.

Servicenämndens ordförande Margareta Ivarsson är nöjd med återbetalningen.

– Hammarö kommuns sophämtning har under ett antal år haft ett överskott och vi är glada att vi kan göra den här återbetalningen till kunderna. Det är viktigt för Hammarö kommun att visa för kommuninvånarna att taxeintäkter används på rätt sätt och att det som inte används betalas tillbaka.

Återbetalningen kommer att göras i form av avdrag på VA- och renhållningsfakturan för fjärde kvartalet 2015. För de fakturor som är lägre än 1 000 kronor kommer mellanskillnaden att dras på nästkommande faktura till dess hela summan är utbetald.

 

Servicenämndens ordförande Margareta Ivarsson är nöjd med återbetalningen.

– Hammarö kommuns sophämtning har under ett antal år haft ett överskott och vi är glada att vi kan göra den här återbetalningen till kunderna. Det är viktigt för Hammarö kommun att visa för kommuninvånarna att taxeintäkter används på rätt sätt och att det som inte används betalas tillbaka.

Återbetalningen kommer att göras i form av avdrag på VA- och renhållningsfakturan för fjärde kvartalet 2015. För de fakturor som är lägre än 1 000 kronor kommer mellanskillnaden att dras på nästkommande faktura till dess hela summan är utbetald.