2013-11-29 17:12

2015-01-13 23:47

Utsläckt allemansrätt på kyrkans ö

HAMMARÖ: "Juristerna blev förskräckta"

Märrholmen i inloppet till Karlstad tillhör kyrkan men har annekterats av arrendatorerna.
– Juristerna som var med oss till ön blev förskräckta. Allemansrätten är i princip utsläckt. Besökare har inte längre tillträde, säger Susanne Rovér, kyrkokamrer på Hammarö.

Bryggor, trädäck och andra anordningar hindrar effektivt båtfolk från att komma intill och besöka ön som ligger mellan Örsholmen och Jäverön.

Det är ett exempel på hur arrendatorerna på Hammarö församlings öar tagit sig friheter under många år utan tillsyn och kontroll. På Märrholmen finns ett knappt 30-tal stuginnehavare.

Ett 20-tal lagbrytare

Tillsynen på kyrkans 13 bebodda öar gjordes tidigare i höst. Församlingsledningen ville få en bild av hur arrendetomterna ser ut inför den avgiftshöjning som ska genomföras 2015.

Av 100-talet arrendatorer är det ett 20-tal som brutit mot lagar och avtal genom att bygga utan tillstånd.

– Och av dessa är det en handfull överträdelser som är så grova att arrenderätten är förverkad, säger Susanne Rovér.

Kyrkorådet har beslutat ta hjälp av jurister i den fortsatta hanteringen.

– Nu börjar en process där vi vill ha allting rätt och bra för både församlingen och alla våra arrendatorer, säger rådets ordförande Bo Öster (S).

Oegentligheterna är ett sidospår i den egentliga processen - att säga upp arrendeavtalen till omförhandling och att höja avgifterna på ett sätt som tar hänsyn till tomternas storlek och läge.

Lägre på Jäverön

De nya avgiftsnivåerna är inte fastställda. Men vid ett par försäljningar nyligen har den nya årsavgiften satt till cirka 15 000 kronor, jämfört med omkring 5 500 kronor som är den hittills gällande nivån.

– Och det var inga problem att få köparna att acceptera detta, säger Susanne Rovér.

Konstaterade svartbyggen används också som argument för en höjning.

– Vi behöver sätta av mer resurser till syn på våra öar. Hammarö marknadsför sig som en skärgårdskommun. Då måste vi också se till att öarna är tillgängliga.

När församlingen lägger fram de nya avgifterna nästa år kan arrendatorerna antingen acceptera och skriva på, eller be arrendenämnden att pröva skäligheten. Som en jämförelse tar Karlstads kommun fortfarande bara ut 5 040 kronor per år av sina arrendatorer på Jäverön.

Bryggor, trädäck och andra anordningar hindrar effektivt båtfolk från att komma intill och besöka ön som ligger mellan Örsholmen och Jäverön.

Det är ett exempel på hur arrendatorerna på Hammarö församlings öar tagit sig friheter under många år utan tillsyn och kontroll. På Märrholmen finns ett knappt 30-tal stuginnehavare.

Ett 20-tal lagbrytare

Tillsynen på kyrkans 13 bebodda öar gjordes tidigare i höst. Församlingsledningen ville få en bild av hur arrendetomterna ser ut inför den avgiftshöjning som ska genomföras 2015.

Av 100-talet arrendatorer är det ett 20-tal som brutit mot lagar och avtal genom att bygga utan tillstånd.

– Och av dessa är det en handfull överträdelser som är så grova att arrenderätten är förverkad, säger Susanne Rovér.

Kyrkorådet har beslutat ta hjälp av jurister i den fortsatta hanteringen.

– Nu börjar en process där vi vill ha allting rätt och bra för både församlingen och alla våra arrendatorer, säger rådets ordförande Bo Öster (S).

Oegentligheterna är ett sidospår i den egentliga processen - att säga upp arrendeavtalen till omförhandling och att höja avgifterna på ett sätt som tar hänsyn till tomternas storlek och läge.

Lägre på Jäverön

De nya avgiftsnivåerna är inte fastställda. Men vid ett par försäljningar nyligen har den nya årsavgiften satt till cirka 15 000 kronor, jämfört med omkring 5 500 kronor som är den hittills gällande nivån.

– Och det var inga problem att få köparna att acceptera detta, säger Susanne Rovér.

Konstaterade svartbyggen används också som argument för en höjning.

– Vi behöver sätta av mer resurser till syn på våra öar. Hammarö marknadsför sig som en skärgårdskommun. Då måste vi också se till att öarna är tillgängliga.

När församlingen lägger fram de nya avgifterna nästa år kan arrendatorerna antingen acceptera och skriva på, eller be arrendenämnden att pröva skäligheten. Som en jämförelse tar Karlstads kommun fortfarande bara ut 5 040 kronor per år av sina arrendatorer på Jäverön.

  • Arne Skorup

null
null
null