2017-08-04 11:05

2017-08-04 11:05

Invigning av lekplats

EKSHÄRAD: Barnen fick bestämma

På torsdagen invigdes en ny lekplats i Ekshärad. Kommunens yngre medborgare har tidigare lämnat förslag på hur lekplatsen skulle se ut.

Samhällsbyggnadskontorets personal och entreprenörer har sedan bearbetat förslagen. Rädda barnen i Hagfors har också bidragit till den nya lekplatsen.

Samhällsbyggnadskontorets personal och entreprenörer har sedan bearbetat förslagen. Rädda barnen i Hagfors har också bidragit till den nya lekplatsen.