2017-07-24 21:20

2017-07-24 21:20

Skola anmäld till DO

HAGFORS

En skola i Hagfors kommun har blivit anmäld till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Ärendet gäller en elev som vid flertalet tillfällen blivit diskriminerad. En anmälan kom in under 2015 men situationen har enligt den nya anmälan förvärrats. Anmälaren bedömer inte att skolan har lyckats stoppa den kränkande behandlingen som utförts mot eleven.

Skolan har därför fått 16 frågor de ska besvara innan slutet av augusti. Frågorna kretsar kring hur de har arbetat med att hantera diskrimineringen.

Ärendet gäller en elev som vid flertalet tillfällen blivit diskriminerad. En anmälan kom in under 2015 men situationen har enligt den nya anmälan förvärrats. Anmälaren bedömer inte att skolan har lyckats stoppa den kränkande behandlingen som utförts mot eleven.

Skolan har därför fått 16 frågor de ska besvara innan slutet av augusti. Frågorna kretsar kring hur de har arbetat med att hantera diskrimineringen.