2016-09-01 12:37

2016-09-01 12:37

Kommunen bestrider NCC:s krav

HAGFORS: Fel kvarstår i sporthallsbygget efter 13 efterbesiktningar

Sporthallsbygget har blivit en rättslig affär. NCC har stämt Hagfors kommun på nära tre miljoner kronor för utebliven betalning, något som kommunen bestrider i sin helhet i sitt svar till tingsrätten.

Lite drygt hälften av kravet gäller de fem procent av kontraktssumman 31 175 000 kronor som kommunen enligt avtalet har rätt att hålla inne om det finns fel som ännu inte avhjälpts. Fel kvarstår efter 13 efterbesiktningar och att åtgärda felen kostar mer än summan som hålls inne, enligt kommunen.

Kommunen hävdar också att en del krav som ställts vid entreprenaden inte uppfyllts. Bland annat är energiförbrukningen 38 procent högre än det krav som ställts vilket bland annat förklaras av att ventilationen i omklädningsrum och entrétorget intehar den kapacitet som efterfrågats samt att det saknas styrfunktion för golvvärme. Fel panel i hallen; sågad i stället för hyvlad, gör att det finns en ökad skaderisk vid kollisioner.

Kommunen anser även att man har rätt till ett vite på 374 100 kronor för att entreprenaden försenades med nära tre veckor.

NCC kräver lite drygt 1,4 miljoner kronor för vad man hävdar är tillkommande arbeten utöver entreprenaden. Något som tillbakavisas av kommunen. Det är bland annat en trappa och hiss, något som kommunen menar ingick i det lagstadgade tillgänglighetskravet och att det dessutom fanns med en vertikal förbindelse i form av trappa och hiss i den bygglovsansökan som NCC ombesörjde.

Lite drygt hälften av kravet gäller de fem procent av kontraktssumman 31 175 000 kronor som kommunen enligt avtalet har rätt att hålla inne om det finns fel som ännu inte avhjälpts. Fel kvarstår efter 13 efterbesiktningar och att åtgärda felen kostar mer än summan som hålls inne, enligt kommunen.

Kommunen hävdar också att en del krav som ställts vid entreprenaden inte uppfyllts. Bland annat är energiförbrukningen 38 procent högre än det krav som ställts vilket bland annat förklaras av att ventilationen i omklädningsrum och entrétorget intehar den kapacitet som efterfrågats samt att det saknas styrfunktion för golvvärme. Fel panel i hallen; sågad i stället för hyvlad, gör att det finns en ökad skaderisk vid kollisioner.

Kommunen anser även att man har rätt till ett vite på 374 100 kronor för att entreprenaden försenades med nära tre veckor.

NCC kräver lite drygt 1,4 miljoner kronor för vad man hävdar är tillkommande arbeten utöver entreprenaden. Något som tillbakavisas av kommunen. Det är bland annat en trappa och hiss, något som kommunen menar ingick i det lagstadgade tillgänglighetskravet och att det dessutom fanns med en vertikal förbindelse i form av trappa och hiss i den bygglovsansökan som NCC ombesörjde.