2016-08-31 11:52

2016-08-31 11:52

Snart är gatorna på Gärdet i ordning

HAGFORS: "Den som väntar på nåt gott..."

På måndag börjar arbetet med att färdigställandet av de tre gator på Gärdet som grävdes upp i fjol. Runt månadsskiftet oktober/ november ska de vara asfalterade.

Det är Tranebergsvägen, Föskeforsvägen och Lovisebergsvägen som återstår att få ny beläggning efter omfattande gatuarbeten. Vägarna kommer även att få nytt utseende då vägbanan smalnas av och trottoarerna breddas så att det blir gång- och cykelbanor på alla vägar på Gärdet.

Höga kantstenar

Kantstenarna kommer att sättas tolv centimeter över vägbanan. Tanken är att man ska minska eller helst få bort onödig biltrafik inne i bostadsområdena.

– Det blir som på Tutemovägen, tipsar samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson de som är nyfikna på att få veta hur ”deras” gata kommer att utformas.

Omfattande grävjobb

Tutemovägen gjordes i ordning i fjol, efter ledningsbytet i slutet av 2014. Att de tre återstående gatorna fått vänta förklaras med att marken behöver sätta sig ordentligt i och med att det grävts så djupt vid ledningsbytena. Annars riskerar beläggningen ta skada vid eventuella förskjutningar i underlaget och det vill man undvika.

Enlunds väg fick förtur

Tidigare var det tänkt att Enlunds väg skulle bli sist att få ny beläggning på Gärdet då det förväntades mer tung trafik innan rivningarna var över. Men rivningsplanerna har skjutits på framtiden så i fjol fick Enlunds väg en välbehövlig ansiktslyftning. När det gäller trottoarerna längs Enlunds väg kommer de att åtgärdas i ett senare skede då det inte ingår i den aktuella upphandlingen.

Det är Tranebergsvägen, Föskeforsvägen och Lovisebergsvägen som återstår att få ny beläggning efter omfattande gatuarbeten. Vägarna kommer även att få nytt utseende då vägbanan smalnas av och trottoarerna breddas så att det blir gång- och cykelbanor på alla vägar på Gärdet.

Höga kantstenar

Kantstenarna kommer att sättas tolv centimeter över vägbanan. Tanken är att man ska minska eller helst få bort onödig biltrafik inne i bostadsområdena.

– Det blir som på Tutemovägen, tipsar samhällsbyggnadschef Kenneth Eriksson de som är nyfikna på att få veta hur ”deras” gata kommer att utformas.

Omfattande grävjobb

Tutemovägen gjordes i ordning i fjol, efter ledningsbytet i slutet av 2014. Att de tre återstående gatorna fått vänta förklaras med att marken behöver sätta sig ordentligt i och med att det grävts så djupt vid ledningsbytena. Annars riskerar beläggningen ta skada vid eventuella förskjutningar i underlaget och det vill man undvika.

Enlunds väg fick förtur

Tidigare var det tänkt att Enlunds väg skulle bli sist att få ny beläggning på Gärdet då det förväntades mer tung trafik innan rivningarna var över. Men rivningsplanerna har skjutits på framtiden så i fjol fick Enlunds väg en välbehövlig ansiktslyftning. När det gäller trottoarerna längs Enlunds väg kommer de att åtgärdas i ett senare skede då det inte ingår i den aktuella upphandlingen.