2016-08-30 16:30

2016-08-30 16:30

Tre alternativ för Råda skola utreds

HAGFORS

En ombyggd F-6 skola, en nybyggd F-6 skola och en nybyggd F-3 skola. Det är de tre alternativ som den externa utredningen om Råda skolas lokalbehov ska belysa förutsättningarna för.

Enligt utredningsuppdraget, som undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S), bör det också belysas hur en eventuell förändring skulle påverka bygden/kommunen och om det finns några tydliga socioekonomiska konsekvenser. Utredningsuppdraget har gått till Tage Nordkvist Utvecklingskonsulter AB i Kil till en beräknad kostnad av 85 000 kronor. Utredningen ska vara klar senast 30 september. Söndagen 13 november blir det folkomröstning om Rådaskolans framtid.

Enligt utredningsuppdraget, som undertecknats av kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S), bör det också belysas hur en eventuell förändring skulle påverka bygden/kommunen och om det finns några tydliga socioekonomiska konsekvenser. Utredningsuppdraget har gått till Tage Nordkvist Utvecklingskonsulter AB i Kil till en beräknad kostnad av 85 000 kronor. Utredningen ska vara klar senast 30 september. Söndagen 13 november blir det folkomröstning om Rådaskolans framtid.