2016-08-30 18:00

2016-08-30 18:00

Ja till att Stjärnsfors herrgård blir hvb-hem

UDDEHOLM

Stjärnsfors herrgård kan bli ett hvb-hem då bygglov för ändrad användning av fastigheten har beviljats vid en andra ansökan.

I mars blev det avslag med hänvisning till att en lokalisering av en hvb-verksamhet inte var lämplig med tanke på närheten till ridhuset med tillhörande hästhagar vilket kunde utgöra en hälsorisk om de boende skulle bli utsatta för stora mängder allergener. Beslutet överklagades och upphävdes av länsstyrelsen.

I mars blev det avslag med hänvisning till att en lokalisering av en hvb-verksamhet inte var lämplig med tanke på närheten till ridhuset med tillhörande hästhagar vilket kunde utgöra en hälsorisk om de boende skulle bli utsatta för stora mängder allergener. Beslutet överklagades och upphävdes av länsstyrelsen.