2016-08-30 17:18

2016-08-30 17:18

Hemgården tar över fabriken

HAGFORS

Kommunfullmäktige har godkänt köpeavtalet som innebär att August Larsson Charkuteri AB (Hemgården) köper fastigheten där man har sin verksamhet för en krona.

Företaget har under många år hyrt fastigheten av kommunen och förutsätts ha god kännedom om lokalernas skick och standard, något som i vissa avseenden kan vara undermåligt då underhållet varit eftersatt. Samtliga kostnader förenade med överlåtelsen bekostas av köparen som tar över fastigheten 1 oktober.

Företaget har under många år hyrt fastigheten av kommunen och förutsätts ha god kännedom om lokalernas skick och standard, något som i vissa avseenden kan vara undermåligt då underhållet varit eftersatt. Samtliga kostnader förenade med överlåtelsen bekostas av köparen som tar över fastigheten 1 oktober.