2016-08-23 12:10

2016-08-23 12:10

Fräsch personalbarack är på gång

EKSHÄRAD: Efter Arbetsmiljöverkets krav

Personalen vid återvinningscentralen i Ekshärad kommer att få personalutrymmen så snart bygglov beviljats för den upprustade barack som personalen tidigare kände sig som ”soptippsråttor” i. Det beskedet fick Arbetsmiljöverkets representanter vid måndagens återbesök på arbetsplatsen.

25 april gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av förhållandena vid återvinningscentralen, efter begäran av Kommunals huvudskyddsombud. Personalen hade ett och ett halvt år tidigare blivit utan omklädningsrum, dusch och lunchrum sedan kommunen sålt kommunförrådet vid återvinningscentralen.

En barack ställdes upp i stället men togs bort efter ett tag då personalen ansåg att den var för äcklig att vistas i. Man blev hänvisade till att bege sig till äldreboendet Bellmansgården två kilometer bort för att byta om samt äta sin lunch. Och i och med att man blev utan plats att sitta i och utan tillgång till varken kaffebryggare, kylskåp, mikro eller varmvatten blev personalen även utan frukostrast.

Efter inspektionen ställde Arbetsmiljöverket krav på att det skulle ordnas ett särskilt personalutrymme vid återvinningscentralen så att det finns möjlighet att ta en paus och komma in och värma sig samt äta medhavd mat.

Enligt gatu- och va-chefen Pär Berglund har baracken som tidigare togs bort från återvinningscentralen nu rustats upp och kommer att ställas upp igen, med ny duschkabin, nytt kylskåp, trinettkök och toalett. Den är dimensionerad för att kunna användas av fyra personer samtidigt.

Kommunals huvudskyddsombud Eva-Lena Hagman fick i uppdrag av arbetsmiljöinspektörerna att följa upp hur det blir med baracken och skicka en rapport till Arbetsmiljöverket så att man därefter kan avsluta ärendet.

Förutom bristerna när det gäller personalutrymmen framkom vid inspektionen i våras att det fanns brister i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Efter redovisning av vad som gjorts sedan dess för att åtgärda de påtalade bristerna verkade inspektörerna nöjda med insatserna så här långt.

25 april gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion av förhållandena vid återvinningscentralen, efter begäran av Kommunals huvudskyddsombud. Personalen hade ett och ett halvt år tidigare blivit utan omklädningsrum, dusch och lunchrum sedan kommunen sålt kommunförrådet vid återvinningscentralen.

En barack ställdes upp i stället men togs bort efter ett tag då personalen ansåg att den var för äcklig att vistas i. Man blev hänvisade till att bege sig till äldreboendet Bellmansgården två kilometer bort för att byta om samt äta sin lunch. Och i och med att man blev utan plats att sitta i och utan tillgång till varken kaffebryggare, kylskåp, mikro eller varmvatten blev personalen även utan frukostrast.

Efter inspektionen ställde Arbetsmiljöverket krav på att det skulle ordnas ett särskilt personalutrymme vid återvinningscentralen så att det finns möjlighet att ta en paus och komma in och värma sig samt äta medhavd mat.

Enligt gatu- och va-chefen Pär Berglund har baracken som tidigare togs bort från återvinningscentralen nu rustats upp och kommer att ställas upp igen, med ny duschkabin, nytt kylskåp, trinettkök och toalett. Den är dimensionerad för att kunna användas av fyra personer samtidigt.

Kommunals huvudskyddsombud Eva-Lena Hagman fick i uppdrag av arbetsmiljöinspektörerna att följa upp hur det blir med baracken och skicka en rapport till Arbetsmiljöverket så att man därefter kan avsluta ärendet.

Förutom bristerna när det gäller personalutrymmen framkom vid inspektionen i våras att det fanns brister i hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Efter redovisning av vad som gjorts sedan dess för att åtgärda de påtalade bristerna verkade inspektörerna nöjda med insatserna så här långt.