2016-08-03 18:47

2016-09-23 15:09

Bestrider faktura

HAGFORS

Hagfors El-Montage har exploateringsavtal med Hagfors kommun på markområdet vid flygplatsen.

Här håller anläggningen Ottos Truckstop på att byggas. Enligt exploateringsavtalet skulle anläggningen vara klar den 15 juli i år.

Efter att inspektion genomförts på området bedömer kommunen att anläggningen inte är färdigbyggd. Därför kräver Hagfors kommun företaget på ett vite på 225 000 kronor. Men i en skrivelse till kommunen bestrider nu Hagfors El-Montage fakturan.

Här håller anläggningen Ottos Truckstop på att byggas. Enligt exploateringsavtalet skulle anläggningen vara klar den 15 juli i år.

Efter att inspektion genomförts på området bedömer kommunen att anläggningen inte är färdigbyggd. Därför kräver Hagfors kommun företaget på ett vite på 225 000 kronor. Men i en skrivelse till kommunen bestrider nu Hagfors El-Montage fakturan.