2016-07-15 06:00

2016-07-19 20:31

"Det värsta är hur det ser ut efteråt"

GUSTAVSFORS: Fler Gustavabor reagerar på Stora Ensos slutavverkningar i området

Missnöjet växer mot kalhyggena. Samtidigt öppnar Skogsstyrelsen för att det finns visst hopp om att undanta områden med stora naturvärden från avverkning.

I onsdags berättade NWT att James Proctor som har fritidshus vid sjön Knon vill stoppa Stora Ensos planer på en slutavverkning intill hans fastighet.

Månlandskap

Nu har flera Gustavabor hört av sig till NWT om vad de anser om de senaste årens avverkningar. Sven- Erik ”Zeke” Karlsson, NWT:s förre lokalredaktör som bott i Gustavsfors i 25 år är en av dem.

– De senaste 5-6 åren har det pågått skogsskövling och timmerbilar har åkt i skytteltrafik dygnet runt här. Sommarstugor som funnits dolda i skogen är nu blottade där de står mitt i kalhyggena. Alla som bor här reagerar och även gamla skogskarlar är missnöjda, säger han.

Jan Olsson från Hagfors har fritidshus i Gustavsfors och även vid hans fastighet har det blivit slutavverkning. Han har sett de utbredda kalhyggena i Gustava de senaste åren.

– Att skogen är borta är en sak, de planterar ju ut nya träd. Det värsta är hur det ser ut efteråt. Det ser bedrövligt ut. De återställer inte efter sig. Det är ibland meterdjupa hål efter maskinerna. Det ser ut som månlandskap och det går inte att gå i skogen här längre, säger han.

James Proctor har ju överklagat Stora Ensos planerade slutavverkning till Skogsstyrelsen. I början av nästa vecka kommer skogskonsulent Erik Lööf från Skogsvårdsstyrelsen att besöka det 9 hektar stora området och göra en bedömning.

– Om jag finner att det finns stora naturvärden, till exempel en spelplats för tjäder är skogsbolag skyldiga att lämna avsteg på upp till 10 procent av virkesvärdet. Det gör att spelplatsen då kan lämnas orörd, säger han.

Att helt stoppa en slutavverkning är svårare.

– Då ska det vara så höga naturvärden att antingen vi på Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen anser det vara värt att lösa in som biotopskydd eller naturreservat, säger Erik Lööf.

I onsdags berättade NWT att James Proctor som har fritidshus vid sjön Knon vill stoppa Stora Ensos planer på en slutavverkning intill hans fastighet.

Månlandskap

Nu har flera Gustavabor hört av sig till NWT om vad de anser om de senaste årens avverkningar. Sven- Erik ”Zeke” Karlsson, NWT:s förre lokalredaktör som bott i Gustavsfors i 25 år är en av dem.

– De senaste 5-6 åren har det pågått skogsskövling och timmerbilar har åkt i skytteltrafik dygnet runt här. Sommarstugor som funnits dolda i skogen är nu blottade där de står mitt i kalhyggena. Alla som bor här reagerar och även gamla skogskarlar är missnöjda, säger han.

Jan Olsson från Hagfors har fritidshus i Gustavsfors och även vid hans fastighet har det blivit slutavverkning. Han har sett de utbredda kalhyggena i Gustava de senaste åren.

– Att skogen är borta är en sak, de planterar ju ut nya träd. Det värsta är hur det ser ut efteråt. Det ser bedrövligt ut. De återställer inte efter sig. Det är ibland meterdjupa hål efter maskinerna. Det ser ut som månlandskap och det går inte att gå i skogen här längre, säger han.

James Proctor har ju överklagat Stora Ensos planerade slutavverkning till Skogsstyrelsen. I början av nästa vecka kommer skogskonsulent Erik Lööf från Skogsvårdsstyrelsen att besöka det 9 hektar stora området och göra en bedömning.

– Om jag finner att det finns stora naturvärden, till exempel en spelplats för tjäder är skogsbolag skyldiga att lämna avsteg på upp till 10 procent av virkesvärdet. Det gör att spelplatsen då kan lämnas orörd, säger han.

Att helt stoppa en slutavverkning är svårare.

– Då ska det vara så höga naturvärden att antingen vi på Skogsstyrelsen eller Länsstyrelsen anser det vara värt att lösa in som biotopskydd eller naturreservat, säger Erik Lööf.