2016-07-08 19:35

2016-07-08 19:35

Klart för HVB-hem

UDDEHOLM: Plats för 15 boende

Efter flera turer ser det nu ut som att Uddeholmsbolagets gamla skogskontor blir HVB-hem. Hagfors kommun har beviljat bygglov för detta.

Uddeholmsbolagets skogskontor har under senare år varit privatbostad.

I slutet av förra året såldes fastigheten till Adélegården Värmland AB. Därefter ansökte företaget om bygglov för ändring av bostadshus till HVB-hem.

I mars beviljades detta av miljö- och byggnämnden. Men boende i området överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

De ansåg bland annat att kulturhistoriska hänsyn till området inte tagits. Länsstyrelsen beviljade överklagandet.

Detta på grund av att Adélegården ansökt om tidsbegränsat bygglov.

Länsstyrelsen ansåg att ett permanent bygglov hade varit mer tillämpligt.

Adelegården lämnade därför in en sådan ansökan till miljö- och byggnämnden. En ansökan som nämnden nu beviljat. Adélegården har fått tillstånd av socialstyrelsen att bedriva verksamhet för 15 boende och personal på boendet dygnet runt.

Uddeholmsbolagets skogskontor har under senare år varit privatbostad.

I slutet av förra året såldes fastigheten till Adélegården Värmland AB. Därefter ansökte företaget om bygglov för ändring av bostadshus till HVB-hem.

I mars beviljades detta av miljö- och byggnämnden. Men boende i området överklagade beslutet till Länsstyrelsen.

De ansåg bland annat att kulturhistoriska hänsyn till området inte tagits. Länsstyrelsen beviljade överklagandet.

Detta på grund av att Adélegården ansökt om tidsbegränsat bygglov.

Länsstyrelsen ansåg att ett permanent bygglov hade varit mer tillämpligt.

Adelegården lämnade därför in en sådan ansökan till miljö- och byggnämnden. En ansökan som nämnden nu beviljat. Adélegården har fått tillstånd av socialstyrelsen att bedriva verksamhet för 15 boende och personal på boendet dygnet runt.