2016-06-27 22:58

2016-06-28 08:17

Föräldraförening tänker överklaga

HAGFORS: Kommunfullmäktige beslutade i folkomröstningen om Råda skola

Frågeställningen på valsedlarna skapade debatt och ledde till votering under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde innan beslut fattades. Ett beslut som inte gick på föräldraföreningens linje som ville ha ett enkelt Ja eller Nej på röstsedeln.
– Vi kommer att överklaga. Det här var inte det vi lovade dem som skrev på våra listor för folkomröstning, säger Boo Westlund.

Under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde skulle det fattas beslut om detaljerna för folkomröstningen om Råda Skola. Men innan hade valnämnden ett möte där förslag togs hur valsedlarna skulle utformas. Valnämndens ordförande Jan Bohlin (S) föreslog att valsedeln skulle ha tre alternativ:

1. Jag förordar en förskoleklass till årskurs 6- skola

2. Jag förordar en förskoleklass till årskurs 3-skola.

3. Jag avstår.

Vid detta sammanträde hade Magnus Hynell (L) yrkat på att det i stället borde vara två förslag: ”Jag yrkar på att röstsedeln utformas så att väljaren endast tar hänsyn till om det ska finnas en F-6 skola i Norra Råda eller inte”, sa Magnus Hynell enligt protokollet.

Valnämnden röstade om de två olika utformningarna på valsedeln och efter voteringen stod det klart att Jan Bohlins förslag vann.

När frågan senare på kvällen skulle beslutas vid kommunfullmäktige inkom nya invändningar mot förslaget från Anna-Karin Berglund (C).

– Jag yrkar på avslag och föreslår i stället alternativen Ja till F-6 skola, Nej till F-6 skola och Avstår.

Hans Liljas (L) delade hennes uppfattning.

-Det enda problematiska med folkomröstningen är utformningen av valsedlarna, så jag funderade på om jag skulle föreslå att det skulle återremitteras, men då skulle jag ställa till det ytterligare. Så därför stödjer jag Anna-Karin som är en stor fin tänkare, sa Hans Liljas.

Frågan ledde till votering. De som röstade på Jan Bohlins förslag röstade Ja och de som var för Anna-Karin Berglunds förslag röstade Nej. Utfallet blev 20 Ja och 14 Nej vilket innebar att det utföll enligt Valnämndens förslag.

Föräldragruppen i Råda var upprörda över beslutet.

-De har fullständigt missförstått vad vi ville . I alla andra folkomröstningar är det ju ett tydligt Ja eller Nej. Nu har de tagit tre alternativ för de vågar inte annat. De vet att vi kommer att vinna. Men än är inte sista ordet sagt. Vi ska överklaga.

Folkomröstningen beslutades ske den 13 november med två veckors möjlighet till förtidsröstning. Den 16 november ska alla röster vara räknade.

Under gårdagens kommunfullmäktigesammanträde skulle det fattas beslut om detaljerna för folkomröstningen om Råda Skola. Men innan hade valnämnden ett möte där förslag togs hur valsedlarna skulle utformas. Valnämndens ordförande Jan Bohlin (S) föreslog att valsedeln skulle ha tre alternativ:

1. Jag förordar en förskoleklass till årskurs 6- skola

2. Jag förordar en förskoleklass till årskurs 3-skola.

3. Jag avstår.

Vid detta sammanträde hade Magnus Hynell (L) yrkat på att det i stället borde vara två förslag: ”Jag yrkar på att röstsedeln utformas så att väljaren endast tar hänsyn till om det ska finnas en F-6 skola i Norra Råda eller inte”, sa Magnus Hynell enligt protokollet.

Valnämnden röstade om de två olika utformningarna på valsedeln och efter voteringen stod det klart att Jan Bohlins förslag vann.

När frågan senare på kvällen skulle beslutas vid kommunfullmäktige inkom nya invändningar mot förslaget från Anna-Karin Berglund (C).

– Jag yrkar på avslag och föreslår i stället alternativen Ja till F-6 skola, Nej till F-6 skola och Avstår.

Hans Liljas (L) delade hennes uppfattning.

-Det enda problematiska med folkomröstningen är utformningen av valsedlarna, så jag funderade på om jag skulle föreslå att det skulle återremitteras, men då skulle jag ställa till det ytterligare. Så därför stödjer jag Anna-Karin som är en stor fin tänkare, sa Hans Liljas.

Frågan ledde till votering. De som röstade på Jan Bohlins förslag röstade Ja och de som var för Anna-Karin Berglunds förslag röstade Nej. Utfallet blev 20 Ja och 14 Nej vilket innebar att det utföll enligt Valnämndens förslag.

Föräldragruppen i Råda var upprörda över beslutet.

-De har fullständigt missförstått vad vi ville . I alla andra folkomröstningar är det ju ett tydligt Ja eller Nej. Nu har de tagit tre alternativ för de vågar inte annat. De vet att vi kommer att vinna. Men än är inte sista ordet sagt. Vi ska överklaga.

Folkomröstningen beslutades ske den 13 november med två veckors möjlighet till förtidsröstning. Den 16 november ska alla röster vara räknade.