2016-06-22 09:54

2016-06-22 09:54

Sommarjobbet: dataspelande

HAGFORS

Stålbolaget Uddeholm söker dataspelsintresserade ungdomar som sommarjobbare. Tanken är att de ska planera, projektera och genomföra ett kommande Lan-party i Hagfors.

– Ungdomar som sysslar med gaming och e-sport har en naturlig fallenhet för teknik och IT och är en grupp som vi riskerar att missa när vi söker kompetens för framtiden, förklarar vd Johnny Sjöström det lite annorlunda sommarjobbet.

De sommarjobbare man söker ska alltså vara väl förtrogna med dataspelandet och ha organisatorisk förmåga för att kunna leda detta initiativ i hamn någon gång i höst eller nästa vår. Uddeholm har haft kontakt med kommunen som ställt sig positiv till ett initiativ i den här riktningen, enligt Sjöström.

– Ungdomar som sysslar med gaming och e-sport har en naturlig fallenhet för teknik och IT och är en grupp som vi riskerar att missa när vi söker kompetens för framtiden, förklarar vd Johnny Sjöström det lite annorlunda sommarjobbet.

De sommarjobbare man söker ska alltså vara väl förtrogna med dataspelandet och ha organisatorisk förmåga för att kunna leda detta initiativ i hamn någon gång i höst eller nästa vår. Uddeholm har haft kontakt med kommunen som ställt sig positiv till ett initiativ i den här riktningen, enligt Sjöström.