2016-06-13 18:11

2016-06-13 18:11

Kommunen organiserar om

HAGFORS

Den största förändringen i budgeten för 2017 är att man kommer samla all som rör kultur i en enhet i stället för som nu, en del hos utvecklingsenheten och en del under biblioteket. Då såväl kulturutvecklare Pia Lind som bibliotekschef Birgitta Sparre sagt upp sig håller man på att rekrytera en kulturchef som ska tillträda 1 januari. I och med att två tjänster ersätts av en kan 300 000 kronor sparas in.

Förändringen för kulturverksamheten är tänkt att klubbas av kommunfullmäktige vid junisammanträdet. Inför novemberfullmäktige tittar man även på ledningsorganisationen inom skolan samt om man kan slå ihop socialtjänsten som idag finns under såväl socialkontoret som barn- och bildning.

Den största förändringen i budgeten för 2017 är att man kommer samla all som rör kultur i en enhet i stället för som nu, en del hos utvecklingsenheten och en del under biblioteket. Då såväl kulturutvecklare Pia Lind som bibliotekschef Birgitta Sparre sagt upp sig håller man på att rekrytera en kulturchef som ska tillträda 1 januari. I och med att två tjänster ersätts av en kan 300 000 kronor sparas in.

Förändringen för kulturverksamheten är tänkt att klubbas av kommunfullmäktige vid junisammanträdet. Inför novemberfullmäktige tittar man även på ledningsorganisationen inom skolan samt om man kan slå ihop socialtjänsten som idag finns under såväl socialkontoret som barn- och bildning.