2016-06-08 06:00

2016-06-08 06:00

Här är det nära till historien

EKSHÄRAD: Många minnesvärda berättelser

Att Ekshärad är en gammal och rik bygd går inte att ta miste på under en rundvandring i församlingens centralort Kyrkheden. Här finns mycket som vittnar om en lång och spännande historia.

En av de äldsta berättelserna går så långt tillbaka i tiden som till digerdöden. Sviterna av denna farsot gjorde att det mesta växte igen och upptäcktes av en slump av en jägare som siktade på en fågel i vad han trodde var en trädtupp. Det visade sig vara kyrktuppen som bågskytten prickade.

Dagens träkyrka och inte minst kyrkogården med alla sina vackra smidda gravkors har alla sin speciella historia och ett givet inslag under ett strövtåg på Kyrkheden. Ett gravkors anses som extra intressant då det är den legendariska mästersmeden och urmakaren Johan Tinglöf som gjort det till sin egen grav.

En mystikens man

Historien om mäster Tinglöf berättas i många sammanhang och där berättelsen om kyrkklockan är den som många fascinerats av. Tinglöf kom ihop sig med kyrkans folk och uttalade en förbannelse om att klockan skulle stanna när han dog. Och så blev det, den dagen 1812 stannade kyrkklockan.

Många försökte laga klockan men de kom inte underfund med det finurliga urverket. I slutskedet av 1900-talet lyckades Storforsbon Bengt Hedborg få liv igång urverket som nu fått en ny plats i ett nybyggt klocktorn på hembygdsgården som invigdes i juli 2000.

En annan historieberättare är bildpelaren Legenden utanför det tidigare kommunhuset. Träskulptören Lasse Kuparinen har återgett bygdens historia i olika avsnitt på pelaren. Den blev tidigt en turistmagnet då den interna debatten om projektet med ”totempålen”, som döptes till i folkmun, var mycket het. Så när den väl var på plats var det många som kom till Ekshärad för att se vad som väckt så kraftiga reaktioner bland bygdens folk.

En av de äldsta berättelserna går så långt tillbaka i tiden som till digerdöden. Sviterna av denna farsot gjorde att det mesta växte igen och upptäcktes av en slump av en jägare som siktade på en fågel i vad han trodde var en trädtupp. Det visade sig vara kyrktuppen som bågskytten prickade.

Dagens träkyrka och inte minst kyrkogården med alla sina vackra smidda gravkors har alla sin speciella historia och ett givet inslag under ett strövtåg på Kyrkheden. Ett gravkors anses som extra intressant då det är den legendariska mästersmeden och urmakaren Johan Tinglöf som gjort det till sin egen grav.

En mystikens man

Historien om mäster Tinglöf berättas i många sammanhang och där berättelsen om kyrkklockan är den som många fascinerats av. Tinglöf kom ihop sig med kyrkans folk och uttalade en förbannelse om att klockan skulle stanna när han dog. Och så blev det, den dagen 1812 stannade kyrkklockan.

Många försökte laga klockan men de kom inte underfund med det finurliga urverket. I slutskedet av 1900-talet lyckades Storforsbon Bengt Hedborg få liv igång urverket som nu fått en ny plats i ett nybyggt klocktorn på hembygdsgården som invigdes i juli 2000.

En annan historieberättare är bildpelaren Legenden utanför det tidigare kommunhuset. Träskulptören Lasse Kuparinen har återgett bygdens historia i olika avsnitt på pelaren. Den blev tidigt en turistmagnet då den interna debatten om projektet med ”totempålen”, som döptes till i folkmun, var mycket het. Så när den väl var på plats var det många som kom till Ekshärad för att se vad som väckt så kraftiga reaktioner bland bygdens folk.