2016-05-30 19:42

2016-05-30 19:56

Rådaborna höll manifestation

RÅDA

Inför måndagens kommunfullmäktigemöte demonstrerade föräldragruppen Bevara Råda skola utanför stadshuset i Hagfors.

Under kommunfullmäktigemötet ska det beslutas angående kravet på en folkomröstning gällande Råda skola samt kommunstyrelsens förslag om att det ska byggas en ny F-3 skola vilket innebär att mellanstadiet flyttas till Ekshärad.

Bilkorteger avgick från de berörda orterna Råda och Sunnemo till stadshuset i Hagfors där kommunfullmäktigemötet skulle starta klockan 19.

"Vi samlas för att protestera - men vi gör det på vårt sätt. Med musik, gemenskap, glädje och värme", meddelade föräldragruppen.

Föräldragruppen har motsatt sig kommunens förslag och tagit fram ett eget om att det även fortsättningsvis ska vara en F-6 skola i Råda, något de fått stöd för av 2 827 kommuninvånare som skrivit på kravet om en folkomröstning.

 

Under kommunfullmäktigemötet ska det beslutas angående kravet på en folkomröstning gällande Råda skola samt kommunstyrelsens förslag om att det ska byggas en ny F-3 skola vilket innebär att mellanstadiet flyttas till Ekshärad.

Bilkorteger avgick från de berörda orterna Råda och Sunnemo till stadshuset i Hagfors där kommunfullmäktigemötet skulle starta klockan 19.

"Vi samlas för att protestera - men vi gör det på vårt sätt. Med musik, gemenskap, glädje och värme", meddelade föräldragruppen.

Föräldragruppen har motsatt sig kommunens förslag och tagit fram ett eget om att det även fortsättningsvis ska vara en F-6 skola i Råda, något de fått stöd för av 2 827 kommuninvånare som skrivit på kravet om en folkomröstning.