2016-05-30 14:49

2016-05-30 14:49

Femte året med samma taxa

HAGFORS

Fjärrvärmetaxan ligger kvar på samma nivå. Det har styrelsen för Hagfors energi beslutat vilket innebär att taxan är oförändrad för femte året och gäller nu fram till sista augusti 2017.

Stabila priser på insatsvaror och stabila pannor i kombination med kompetenta och engagerade bidrar till det goda resultatet, enligt vd Jonas Nilsson.

Hagfors energi har ungefär 300 kunder i kommunen varav majoriteten finns i Hagfors och Ekshärads tätorter. Råvaran köps från lokala leverantörer och från skogar i trakten, ett samarbete som gynnar såväl lokala entreprenörer som taxan, enligt styrelsens ordförande.

Fjärrvärmetaxan ligger kvar på samma nivå. Det har styrelsen för Hagfors energi beslutat vilket innebär att taxan är oförändrad för femte året och gäller nu fram till sista augusti 2017.

Stabila priser på insatsvaror och stabila pannor i kombination med kompetenta och engagerade bidrar till det goda resultatet, enligt vd Jonas Nilsson.

Hagfors energi har ungefär 300 kunder i kommunen varav majoriteten finns i Hagfors och Ekshärads tätorter. Råvaran köps från lokala leverantörer och från skogar i trakten, ett samarbete som gynnar såväl lokala entreprenörer som taxan, enligt styrelsens ordförande.