2016-05-04 11:17

2016-05-04 11:17

Inga militära hinder för vindkraftsplaner

HAGFORS

Försvarsmakten har inga invändningar mot att det kan byggas vindkraftverk på tre platser i kommunen. Det handlar om Hjortberget en bit norr om Gustavsfors, Vålberget öster om Gumhöjden samt ett område som benämns Örsjön där Knäberg har en central plats. Yttrande har begärts in i ett tidigt skede för att se om det föreligger konflikt med riksintressen och intresse för totalförsvarets militära del inom angivna områden. Planerna gäller vindkraftverk med en beräknad totalhöjd på 250 meter.

Försvarsmakten har inga invändningar mot att det kan byggas vindkraftverk på tre platser i kommunen. Det handlar om Hjortberget en bit norr om Gustavsfors, Vålberget öster om Gumhöjden samt ett område som benämns Örsjön där Knäberg har en central plats. Yttrande har begärts in i ett tidigt skede för att se om det föreligger konflikt med riksintressen och intresse för totalförsvarets militära del inom angivna områden. Planerna gäller vindkraftverk med en beräknad totalhöjd på 250 meter.