2016-04-28 11:42

2016-04-28 11:43

Ingen lokal rabatt för kommunanställda

HAGFORS

Intresset från de lokala företagen om att erbjuda kommunanställda rabatt eller specialerbjudande var inte tillräckligt stort för att kommunen anser sig kunna gå vidare med initiativet.

Ett tiotal mail med bra erbjudande kom in men det räcker inte för att få till en gemensam satsning.

Tanken var att med en personalrabatt för de 1 100 anställda kunde kommunen visa uppskattning för sina medarbetare och den lokala handeln av varor och tjänster öka.

Däremot ändrar kommunen sina regler kring minnesgåvor till medarbetare så att de bara kan användas hos företag som finns inom kommungränsen, något som ligger i linje med den ursprungliga tanken att kommunen som arbetsgivare bidrar till att stärka den lokala handeln och öka köptroheten.

Ett tiotal mail med bra erbjudande kom in men det räcker inte för att få till en gemensam satsning.

Tanken var att med en personalrabatt för de 1 100 anställda kunde kommunen visa uppskattning för sina medarbetare och den lokala handeln av varor och tjänster öka.

Däremot ändrar kommunen sina regler kring minnesgåvor till medarbetare så att de bara kan användas hos företag som finns inom kommungränsen, något som ligger i linje med den ursprungliga tanken att kommunen som arbetsgivare bidrar till att stärka den lokala handeln och öka köptroheten.