2016-04-11 11:39

2016-04-11 11:39

Öppet möte med framtidsstrategin i fokus

HAGFORS

Hur ska Hagfors kommun vara? Det kan man som medborgare tycka till om på söndagen då det hålls ett öppet som ett led i arbetet med att ta fram en strategi inför framtiden.

Strategin är tänkt att ha en så bred förankring som möjligt så om du/ni har synpunkter så är ni välkomna till gamla idrottshallen vid Älvstranden där det blir fri diskussion.

19 maj bjuds kommunens företagare in till ett liknande möte. Det kommer även ges tillfälle för medborgarna att säga sitt vid workshops och dialogmöten som anordnas samt vid publika tillfällen som marknaderna i Hagfors och Ekshärad, nationaldagsfirandet och Hagforsyran.

Mot slutet av året ska arbetet med att ta fram en strategi för Hagfors vara klar.

Strategin är tänkt att ha en så bred förankring som möjligt så om du/ni har synpunkter så är ni välkomna till gamla idrottshallen vid Älvstranden där det blir fri diskussion.

19 maj bjuds kommunens företagare in till ett liknande möte. Det kommer även ges tillfälle för medborgarna att säga sitt vid workshops och dialogmöten som anordnas samt vid publika tillfällen som marknaderna i Hagfors och Ekshärad, nationaldagsfirandet och Hagforsyran.

Mot slutet av året ska arbetet med att ta fram en strategi för Hagfors vara klar.