2016-03-09 06:00

2016-03-09 06:00

Rabatt för kommunanställda ger ökad lokal handel

HAGFORS: Kommunens förslag till företagarna

Vill du vara med i en gemensam satsning som syftar till ökad lokal handel av varor och tjänster? Det är rubriken på ett brev som kommunen skickar ut till företagare i Hagfors kommun och där tanken är att kommunanställda ska kunna få rabatt hos lokala företag.

Det lokala näringslivet är en av kommunens högst prioriterade frågor. Därför ser man gärna att medarbetare väljer att handla varor och tjänster på hemmaplan i så stor utsträckning som möjligt.

Som arbetsgivare vill man även kunna erbjuda sina medarbetare olika förmåner och det är här som man ser en möjlighet att förena ökad köptrohet med omtanken om personalen genom att vända sig företagarna och höra om de kan tänka sig att lämna något slags erbjudande till kommunanställda från 1 juli i år till och med 2017.

Det skulle ge en så kallad win-win-situation. Samtidigt åtar sig kommunen att ändra reglerna för minnesgåvor så att medarbetarna bara kan köpa den hos lokala företag. Dessutom avser kommunen ta fram ett id-kort som ska visas upp i samband med köp av rabatterad vara eller tjänst.

Företagarna har fram till 15 april på sig att svara.

Det lokala näringslivet är en av kommunens högst prioriterade frågor. Därför ser man gärna att medarbetare väljer att handla varor och tjänster på hemmaplan i så stor utsträckning som möjligt.

Som arbetsgivare vill man även kunna erbjuda sina medarbetare olika förmåner och det är här som man ser en möjlighet att förena ökad köptrohet med omtanken om personalen genom att vända sig företagarna och höra om de kan tänka sig att lämna något slags erbjudande till kommunanställda från 1 juli i år till och med 2017.

Det skulle ge en så kallad win-win-situation. Samtidigt åtar sig kommunen att ändra reglerna för minnesgåvor så att medarbetarna bara kan köpa den hos lokala företag. Dessutom avser kommunen ta fram ett id-kort som ska visas upp i samband med köp av rabatterad vara eller tjänst.

Företagarna har fram till 15 april på sig att svara.