2016-03-03 17:00

2016-03-03 17:00

Utvändiga trappställningar vid asylboende inte tillåtet

HAGFORS

Ägaren av Uddeholms hotell, Klövenäs Uddeholm AB i Gävle, har fått föreläggande om att ta ner tre trappor/byggnadsställningar som uppförts vid två av annexen.

Motiveringen är att trapporna används i verksamheten, asylboende, och inte ställts upp i syfte att skapa tillträde för arbeten på byggnaderna. Därmed påverkar ställningarna byggnadernas utseende vilket strider mot gällande områdesbestämmelser.

Fastighetsägaren har nu fram till 1 april på sig att ta bort ställningarna.

Motiveringen är att trapporna används i verksamheten, asylboende, och inte ställts upp i syfte att skapa tillträde för arbeten på byggnaderna. Därmed påverkar ställningarna byggnadernas utseende vilket strider mot gällande områdesbestämmelser.

Fastighetsägaren har nu fram till 1 april på sig att ta bort ställningarna.