2016-02-23 14:05

2016-02-23 14:05

Överklagar beslut för flygplatskontoret

HAGFORS

Miljö- och byggnämndens beslut att inte bevilja ändrad användning för kontorsbyggnaden vid flygplatsen, med hänvisning till detaljplanen, har överklagats av en av de två som ansökte om förhandsbesked.

Han motiverar det med att en detaljplan inte står ristat i sten utan bör kunna göras om.

”Att fastigheten/området är avsett för handels- och industriändamål behöver inte betyda att det kommer vara så i all framtid”, skriver Eskilstunabon och hänvisar till att det i hans hemkommun finns ett före detta industri- och kontorskomplex som efter en ändring i detaljplanen gjorts om till tillfälligt asylboende.

Han motiverar det med att en detaljplan inte står ristat i sten utan bör kunna göras om.

”Att fastigheten/området är avsett för handels- och industriändamål behöver inte betyda att det kommer vara så i all framtid”, skriver Eskilstunabon och hänvisar till att det i hans hemkommun finns ett före detta industri- och kontorskomplex som efter en ändring i detaljplanen gjorts om till tillfälligt asylboende.