2016-02-16 17:19

2016-02-16 17:19

Optimism hos Värmlandsmetanol

HAGFORS

Att biometanol blev skattebefriat vid årsskiftet är ett storts steg framåt för planerna på en metanolfabrik i Hagfors. Värmlandsmetanol försöker nu utverka en långsiktig garanti från regeringen att skattebefrielsen ska gälla 15 år framåt för den planerade produktionen i Hagfors så att investerarna vill sätta i gång byggnationen.

Under tiden fortsätter man arbetet med att lösa en rad detaljer i väntan på slutligt investeringsbeslut. Bland annat har man lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens för ett pumphus vid Rådasjön som ska förse metanolfabriken med råvatten via en två kilometer lång matarledning.

Att biometanol blev skattebefriat vid årsskiftet är ett storts steg framåt för planerna på en metanolfabrik i Hagfors. Värmlandsmetanol försöker nu utverka en långsiktig garanti från regeringen att skattebefrielsen ska gälla 15 år framåt för den planerade produktionen i Hagfors så att investerarna vill sätta i gång byggnationen.

Under tiden fortsätter man arbetet med att lösa en rad detaljer i väntan på slutligt investeringsbeslut. Bland annat har man lämnat in en ansökan om strandskyddsdispens för ett pumphus vid Rådasjön som ska förse metanolfabriken med råvatten via en två kilometer lång matarledning.