2016-02-15 16:22

2016-02-16 09:32

Kommunen öppnar nya kontaktvägar

HAGFORS

Nu ska även Hagfors kommun införa en Facebook-sida, som ett led i visionen att ha en öppen kommunikation och snabba kontaktvägar med invånarna.

Sidan ska införas senast juni, innan dess ska det bland annat tas fram rutiner för vem som sköter vad på sidan.

En ny hemsida är också på gång som ska vara klar att tas i drift i maj-juni.

Det blir ingen medverkan från Hagfors i Green Planet Week i år, som det varit de tre senaste åren. Det är inte avsatt några pengar i årets budget, enligt kommunalråd Åsa Johansson är det en prioriteringsåtgärd då utvecklingsenheten redan har en hel del att göra med exempelvis att ta fram en strategi för kommunen, planeringen av en ny upplaga av den uppskattade Hagforsyran samt arbetet med den nya hemsidan.

Sidan ska införas senast juni, innan dess ska det bland annat tas fram rutiner för vem som sköter vad på sidan.

En ny hemsida är också på gång som ska vara klar att tas i drift i maj-juni.

Det blir ingen medverkan från Hagfors i Green Planet Week i år, som det varit de tre senaste åren. Det är inte avsatt några pengar i årets budget, enligt kommunalråd Åsa Johansson är det en prioriteringsåtgärd då utvecklingsenheten redan har en hel del att göra med exempelvis att ta fram en strategi för kommunen, planeringen av en ny upplaga av den uppskattade Hagforsyran samt arbetet med den nya hemsidan.