2016-02-05 16:44

2016-02-05 16:44

Skolor kompletteras med 20 klassrum

HAGFORS

Det ökade antalet nyanlända gör att det skolorna i Hagfors och Ekshärad behöver kompletteras med 20 klassrum.

Utöver de åtta klassrum som hyrs in på Asplundskolan, som NWT tidigare berättat om, så ska en modulbyggnad med nio klassrum upphandlas och placeras vid Älvstranden bildningscentrum.

I Ekshärad har redan en modulbyggnad med tre nya klassrum upphandlats, dessutom hålls en kontorslokal i Bågskytten vakant tills vidare i fall det behövs administrativa ytor för den kommunala verksamheten.

Utöver lokaler påverkas också kost och service då det blir fler portioner som ska tillagas. Sammanlagt bedöms åtgärder för att möta verksamheternas behov kosta samhällsbyggnadsavdelningen cirka tre miljoner kronor per år.

 

Utöver de åtta klassrum som hyrs in på Asplundskolan, som NWT tidigare berättat om, så ska en modulbyggnad med nio klassrum upphandlas och placeras vid Älvstranden bildningscentrum.

I Ekshärad har redan en modulbyggnad med tre nya klassrum upphandlats, dessutom hålls en kontorslokal i Bågskytten vakant tills vidare i fall det behövs administrativa ytor för den kommunala verksamheten.

Utöver lokaler påverkas också kost och service då det blir fler portioner som ska tillagas. Sammanlagt bedöms åtgärder för att möta verksamheternas behov kosta samhällsbyggnadsavdelningen cirka tre miljoner kronor per år.