2016-02-05 15:55

2016-02-05 15:55

Krav för en halv miljon skrivs av

HAGFORS

Kommunen gör en bokföringsmässig avskrivning på drygt en halv miljon kronor.

Det gäller fem osäkra fordringar där flygbolaget Avies Sverige svarar för den största med nära 420 000 kronor. 100 000 kronor avser WB Bowling där kommunen har en tvistig fordran avseende reglering av intäkter för årskort. Övriga fordringar avser äldreomsorgsavgifter och ett krav om återbetalning av lön där fordran varit överlämnad till kronofogden och nu föreslås lämnas till långtidsbevakning.

Det gäller fem osäkra fordringar där flygbolaget Avies Sverige svarar för den största med nära 420 000 kronor. 100 000 kronor avser WB Bowling där kommunen har en tvistig fordran avseende reglering av intäkter för årskort. Övriga fordringar avser äldreomsorgsavgifter och ett krav om återbetalning av lön där fordran varit överlämnad till kronofogden och nu föreslås lämnas till långtidsbevakning.