2015-11-05 12:57

2015-11-05 12:57

Missbrukare dog, socialtjänsten undgår kritik

HAGFORS

I augusti i år hittades tre personer döda i en lägenhet i Hagfors. Dödsfallen klassades som drogrelaterade och en av de dödas missbruk var känt av socialtjänsten, som i början av oktober upprättade en anmälan enligt lex Sarah.

Socialtjänsten ansåg att de under våren borde ha startat en LVM-utredning. Men inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att socialnämnden uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutar därmed ärendet.

Socialtjänsten ansåg att de under våren borde ha startat en LVM-utredning. Men inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att socialnämnden uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet och avslutar därmed ärendet.