2015-10-27 12:08

2015-10-27 12:08

Stängda vårdavdelningar blir asylboende?

HAGFORS

Landstinget inventerar vilka lokaler som kan tänkas kunna användas till flyktingboende.

I Hagfors står sedan en längre tid de tre översta våningsplanen tomma där det tidigare var vårdavdelningar men om det kan bli aktuellt att anpassa dem till flyktingboende är för tidigt att säga, enligt landstingsråd Fredrik Larsson (M).

– Vi har inte fått uppgifter om vilket skick lokalerna är, vad som behövs för att göra i ordning eller om det är möjligt rent praktiskt, säger Larsson som inte vill spekulera i vad man kan erbjuda som flyktingboende innan inventeringarna är gjorda.

– Vi håller på och tittar på våra lokaler totalt, vad som är bäst och enklast så vi gör rätt saker då det behövs tak över huvudet, säger Larsson.

I Hagfors står sedan en längre tid de tre översta våningsplanen tomma där det tidigare var vårdavdelningar men om det kan bli aktuellt att anpassa dem till flyktingboende är för tidigt att säga, enligt landstingsråd Fredrik Larsson (M).

– Vi har inte fått uppgifter om vilket skick lokalerna är, vad som behövs för att göra i ordning eller om det är möjligt rent praktiskt, säger Larsson som inte vill spekulera i vad man kan erbjuda som flyktingboende innan inventeringarna är gjorda.

– Vi håller på och tittar på våra lokaler totalt, vad som är bäst och enklast så vi gör rätt saker då det behövs tak över huvudet, säger Larsson.