2015-10-27 18:00

2015-10-27 18:00

Anrika boendeanläggningar sålda

HAGFORS

Björns värdshus i Råda och Hedegårds pensionat i Ekshärad har nyligen fått nya ägare.

Bägge anläggningarna lades ut till försäljning på samma dag tidigare i våras och har nu hittat köpare. Några närmare uppgifter om vem som köpt respektive anläggning lämnar inte säljarna mer än att det är en man från Torsby som tar över Hedegårds pensionat och någon från Örebro som köpt Björns värdshus.

Bägge anläggningarna lades ut till försäljning på samma dag tidigare i våras och har nu hittat köpare. Några närmare uppgifter om vem som köpt respektive anläggning lämnar inte säljarna mer än att det är en man från Torsby som tar över Hedegårds pensionat och någon från Örebro som köpt Björns värdshus.