2015-06-27 06:00

2015-06-27 06:00

Svårt få behöriga lärare

HAGFORS/MUNKFORS: Utbildade lärare blir gärna kvar i lärostaden Karlstad

Lärarbristen märks av. I Hagfors och Munkfors kämpar man med att locka till sig behöriga lärare.
– Vi betalar lite högre lön än i Karlstad för att få fler att vilja jobba här, säger verksamhetschefen för Hagfors skolor Leif Nilsson.

Nu arbetas det för fullt med att tillsätta vakanta tjänster inom skolan inför höstterminen. I Hagfors saknas lärare i matematik och NO, samt även lärare i franska.

– När det gäller matte och NO, så är det lika svårt i hela riket att hitta behöriga lärare, fler utbildar sig inom SO-ämnen, säger Leif Nilsson.

Han berättar att många som utbildat sig vid Karlstads Universitet väljer att bo kvar i staden. Mer i lön än i Karlstad har lockat lärare att jobbpendla till Hagfors.

– Men efter några år så tröttnar de i regel på att pendla och tar ett jobb i Karlstad istället. Så det är många pendlare som har slutat. Vi skulle behöva locka lärare till Hagfors genom att ordna jobb för hela familjen, det vill säga även till den som flyttar med, säger han.

Enligt Skolverket så hade Hagfors 2014 96 % behöriga lärare, vilket ska jämföras med 88 % i jämförbara kommuner.

Enligt samma statistik hade Munkfors 72 % behöriga lärare. Markus Connedal är rektor vid Forsnässkolan i Munkfors och har känt av bemanningsproblemen.

– Det är ju lärarbrist och det är svårare att få lärare att vilja arbeta i mindre kommuner. Vi har försökt att lösa det genom att vidareutbilda de lärare vi har. Det rör sig då om lärare som inte gått klart utbildningen och behöver komplettera med tentor eller examensjobb för att få en fullständig utbildning och bli behöriga, säger Markus Connedal, rektor vid Forsnässkolan.

Många lärare jobbpendlar också till Munkfors.

– Det är pendlare från Karlstad, men även från andra närliggande kommuner, säger han.

Markus Connedal är ändå positiv inför framtiden.

– Vi har jobbat hårt med att öka andelen behöriga lärare genom vidareutbildning, så det ser ändå bra ut, säger han.

Nu arbetas det för fullt med att tillsätta vakanta tjänster inom skolan inför höstterminen. I Hagfors saknas lärare i matematik och NO, samt även lärare i franska.

– När det gäller matte och NO, så är det lika svårt i hela riket att hitta behöriga lärare, fler utbildar sig inom SO-ämnen, säger Leif Nilsson.

Han berättar att många som utbildat sig vid Karlstads Universitet väljer att bo kvar i staden. Mer i lön än i Karlstad har lockat lärare att jobbpendla till Hagfors.

– Men efter några år så tröttnar de i regel på att pendla och tar ett jobb i Karlstad istället. Så det är många pendlare som har slutat. Vi skulle behöva locka lärare till Hagfors genom att ordna jobb för hela familjen, det vill säga även till den som flyttar med, säger han.

Enligt Skolverket så hade Hagfors 2014 96 % behöriga lärare, vilket ska jämföras med 88 % i jämförbara kommuner.

Enligt samma statistik hade Munkfors 72 % behöriga lärare. Markus Connedal är rektor vid Forsnässkolan i Munkfors och har känt av bemanningsproblemen.

– Det är ju lärarbrist och det är svårare att få lärare att vilja arbeta i mindre kommuner. Vi har försökt att lösa det genom att vidareutbilda de lärare vi har. Det rör sig då om lärare som inte gått klart utbildningen och behöver komplettera med tentor eller examensjobb för att få en fullständig utbildning och bli behöriga, säger Markus Connedal, rektor vid Forsnässkolan.

Många lärare jobbpendlar också till Munkfors.

– Det är pendlare från Karlstad, men även från andra närliggande kommuner, säger han.

Markus Connedal är ändå positiv inför framtiden.

– Vi har jobbat hårt med att öka andelen behöriga lärare genom vidareutbildning, så det ser ändå bra ut, säger han.