2016-08-31 15:56

2016-08-31 15:56

Hvb-personal får utbildning

Kommunstyrelsen Grums

I Grums finns det flera hvb-hem för framför allt ensamkommande flyktingbarn, mest från Afghanistan men även från andra länder.

Kommunen har inte lyckats rekrytera tillräckligt många anställda med den utbildning som egentligen krävs. Åtta anställda som inte har utbildning på rätt nivå kommer därför att få gå igenom en fyra dagar lång kompletterande utbildning. Det är Karlstads universitet som arrangerar utbildningen i samverkan med bland annat länsstyrelsen.

Kommunen beredd att frakta bort skrotbilar

Runt om i Grums finns det ett antal skräpiga och förfallna fastigheter där det bland annat står skrotbilar i trädgården. Kommunen är nu beredd att göra den man kallar en satsning på utomhusmiljön i Grums kommun. Det finns ett förslag om att anslå 50 000 kronor per år till att avlägsna framför allt skrotbilar. Förslaget överlämnas till budgetberedningen inför nästa år.

Tak och vägar till scen i Sveaparken

I Sveaparken finns det en scen som används vid musikframträdanden. Men scenen saknar tak och väggar vilken är en nackdel när det regnar. En medborgare i Grums kommun har föreslagit att kommunen låter bygga tak och väggar och han har nu fått kommunen med sig. Frågan tas upp i samband med budgetberedningen inför nästa år.

 

 

 

Kommunen har inte lyckats rekrytera tillräckligt många anställda med den utbildning som egentligen krävs. Åtta anställda som inte har utbildning på rätt nivå kommer därför att få gå igenom en fyra dagar lång kompletterande utbildning. Det är Karlstads universitet som arrangerar utbildningen i samverkan med bland annat länsstyrelsen.

Kommunen beredd att frakta bort skrotbilar

Runt om i Grums finns det ett antal skräpiga och förfallna fastigheter där det bland annat står skrotbilar i trädgården. Kommunen är nu beredd att göra den man kallar en satsning på utomhusmiljön i Grums kommun. Det finns ett förslag om att anslå 50 000 kronor per år till att avlägsna framför allt skrotbilar. Förslaget överlämnas till budgetberedningen inför nästa år.

Tak och vägar till scen i Sveaparken

I Sveaparken finns det en scen som används vid musikframträdanden. Men scenen saknar tak och väggar vilken är en nackdel när det regnar. En medborgare i Grums kommun har föreslagit att kommunen låter bygga tak och väggar och han har nu fått kommunen med sig. Frågan tas upp i samband med budgetberedningen inför nästa år.