2016-08-25 10:48

2016-08-25 16:43

Slybildning efter avverkning ger inte fler mygg

DEJE: Blir kalt och genomblåst

Ett barrskogsområde ska avverkas i Pannkakan. I stället ska där bli lövskog. Men i väntan på den – sly.
Men detta ska inte gynna myggen.

Inom kort kommer barrskogen på ön Lustnäs i Pannkakanområdet att avverkas. I ett område känt att för att vara myggtätt. I samband med att barrskogen försvinner kommer hela området att blir naturreservat.

– Det kommer bli lövsumpskogar med al, björk och asp, en natur där många arter trivs, säger Jan Rees, reservatsbildare.

Men en lövskog växer inte upp på några månader. Utan i väntan på träden kommer det bildas sly, vilket fått närboende att reagera. Särskilt då länsstyrelsen tidigare har uppmanat kommunen att rensa bort just sly i närheten av samhället för att försvåra för myggen.

Står inte på blöt mark

Men det ska inte vara någon fara på taket tror Jan Rees.

– Till att börja med så kommer det bli helt kalt öppet när träden tas ner, och då gissar jag att det blir en genomblåsning som inte är trivsam för myggen.

Han säger vidare att barrskogen inte står på de blöta markerna, så det kommer inte att bildas nya mygg där barrträden står i dag.

– Så det blir inte fler som kläcks, och de som finns kanske samlas i slyn som växer upp. Vilket kanske inte är så dåligt, utan kanske får dem att stanna kvar, säger Jan Rees.

Urban Ledin är miljö- och byggchef på Forshaga kommun. Han hoppas att kommunen, i och med att det ska göras en ny samt reviderad skötselplan för området, får vara med och påverka.

– Det finns tuvområden som är kläckningsområden, och de vill vi gärna åtgärda.

Och det kommer de få.

– Vi är inte intresserade av slyn, utan skogen som blir sen. Det är vår drivkraft, säger Jan Rees.

Inom kort kommer barrskogen på ön Lustnäs i Pannkakanområdet att avverkas. I ett område känt att för att vara myggtätt. I samband med att barrskogen försvinner kommer hela området att blir naturreservat.

– Det kommer bli lövsumpskogar med al, björk och asp, en natur där många arter trivs, säger Jan Rees, reservatsbildare.

Men en lövskog växer inte upp på några månader. Utan i väntan på träden kommer det bildas sly, vilket fått närboende att reagera. Särskilt då länsstyrelsen tidigare har uppmanat kommunen att rensa bort just sly i närheten av samhället för att försvåra för myggen.

Står inte på blöt mark

Men det ska inte vara någon fara på taket tror Jan Rees.

– Till att börja med så kommer det bli helt kalt öppet när träden tas ner, och då gissar jag att det blir en genomblåsning som inte är trivsam för myggen.

Han säger vidare att barrskogen inte står på de blöta markerna, så det kommer inte att bildas nya mygg där barrträden står i dag.

– Så det blir inte fler som kläcks, och de som finns kanske samlas i slyn som växer upp. Vilket kanske inte är så dåligt, utan kanske får dem att stanna kvar, säger Jan Rees.

Urban Ledin är miljö- och byggchef på Forshaga kommun. Han hoppas att kommunen, i och med att det ska göras en ny samt reviderad skötselplan för området, får vara med och påverka.

– Det finns tuvområden som är kläckningsområden, och de vill vi gärna åtgärda.

Och det kommer de få.

– Vi är inte intresserade av slyn, utan skogen som blir sen. Det är vår drivkraft, säger Jan Rees.