2016-08-24 12:43

2016-08-24 12:43

Klubbat i kommunstyrelsen

FORSHAGA

Klubbat i kommunstyrelsen i Forshaga.

Ska lyfta landsbygden

KS tog under tisdagen beslutet att i in i ett projekt tillsammans med Kils kommun samt hushållningssällskapet, gällande att få till stånd en landsbygdsrådgivare. Kostanden ligger på 100 000 kronor per år i tre år. Projektet blir av först om även Kil samt ytterligare andra föreningar säger ja.

– Vi hoppas kunna flytta fram positionerna om en levande landsbygd och åstadkomma bra förutsättningar för dem som bor där, säger Per Lawén (S), kommunstyrelsen ordförande.

Näringslivsråd inrättas

Elva representanter från företag i Forshaga kommer att ta palts i ett nyinstiftat näringslivsråd. Tanken är att man där ska kunna lyfta frågor kring företagande samt näringsliv. Även tjänstemän och politiker ska sitta med. Rådet ska komma i gång under hösten.

Budgeten ser bra ut

Kommunen ligger mot ett nollresultat i de flesta nämnder, och totalt finns ett överskott på runt 5 miljoner kronor.

– Det känns som att vi har en god kontroll, säger Per Lawén.

Vård- och omsorgsnämnden har fått ytterligare 7 miljoner i år, och kommer få ytterligare 5 miljoner nästa år för att nå en balans. En anledning till de ökande kostnaderna är att allt fler invånare når en högre ålder.

Ny personalchef klar

Forshaga kommuns nya kommunchef heter Susanne Gustafsson. Hon kommer närmast från samma på Karlskoga sjukhus.

– Vi tror att hon blir en vital kraft som personalchef. Och när hon är på plats kommer arbetsgivarfrågorna att lyftas och vi ska bli en bättre arbetsgivare, säger Per Lawén.

Susanne Gustafsson tillträder tjänsten den 1 februari 2017, till dess går Lena Backlund in och täcker upp.

Ser över infart

2019 kommer Trafikverket att bygga om 62:an till en säkerhetsväg, och innan dess ska farliga avfarter vara borta. Forshaga kommun ska nu ser över hur man kan bygga bort infarten vid Grossbol, där det i dag behövs en vänstersväng över vägen. Man ska nu se över hur mycket trafik det är på platsen, vilka bullerdämpande och hastighetssänkande åtgärder som måste till. På kommunstyrelsens möte i oktober kommer faktainsamlandet att redovisas.

Ska lyfta landsbygden

KS tog under tisdagen beslutet att i in i ett projekt tillsammans med Kils kommun samt hushållningssällskapet, gällande att få till stånd en landsbygdsrådgivare. Kostanden ligger på 100 000 kronor per år i tre år. Projektet blir av först om även Kil samt ytterligare andra föreningar säger ja.

– Vi hoppas kunna flytta fram positionerna om en levande landsbygd och åstadkomma bra förutsättningar för dem som bor där, säger Per Lawén (S), kommunstyrelsen ordförande.

Näringslivsråd inrättas

Elva representanter från företag i Forshaga kommer att ta palts i ett nyinstiftat näringslivsråd. Tanken är att man där ska kunna lyfta frågor kring företagande samt näringsliv. Även tjänstemän och politiker ska sitta med. Rådet ska komma i gång under hösten.

Budgeten ser bra ut

Kommunen ligger mot ett nollresultat i de flesta nämnder, och totalt finns ett överskott på runt 5 miljoner kronor.

– Det känns som att vi har en god kontroll, säger Per Lawén.

Vård- och omsorgsnämnden har fått ytterligare 7 miljoner i år, och kommer få ytterligare 5 miljoner nästa år för att nå en balans. En anledning till de ökande kostnaderna är att allt fler invånare når en högre ålder.

Ny personalchef klar

Forshaga kommuns nya kommunchef heter Susanne Gustafsson. Hon kommer närmast från samma på Karlskoga sjukhus.

– Vi tror att hon blir en vital kraft som personalchef. Och när hon är på plats kommer arbetsgivarfrågorna att lyftas och vi ska bli en bättre arbetsgivare, säger Per Lawén.

Susanne Gustafsson tillträder tjänsten den 1 februari 2017, till dess går Lena Backlund in och täcker upp.

Ser över infart

2019 kommer Trafikverket att bygga om 62:an till en säkerhetsväg, och innan dess ska farliga avfarter vara borta. Forshaga kommun ska nu ser över hur man kan bygga bort infarten vid Grossbol, där det i dag behövs en vänstersväng över vägen. Man ska nu se över hur mycket trafik det är på platsen, vilka bullerdämpande och hastighetssänkande åtgärder som måste till. På kommunstyrelsens möte i oktober kommer faktainsamlandet att redovisas.