2016-06-27 19:00

2016-06-28 08:17

"Bästa är att hålla sig inne"

DEJE: Myggöversvämningen är här – igen

– Det förstör sommaren, säger Rousanne Guttman. Enligt henne verkar årets kamp mot de ihärdiga, blodsugande terroristerna bli av de hårdare slaget.

Sommaren är här och så är också den snart nog traditionsenliga myggöversvämningen i Deje. Att området drabbats av myggöversvämning är vid det här laget välkänt och hur man ska bekämpa dem är en ständigt återkommande fråga inom kommunen. Tidigare i vår rapporterade NWT att politikerna beslutat att det inte blir någon myggbekämpning och spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G med hjälp av helikopter i sommar. Ett beslut som kommuninvånarna märkt av.

– Jag såg första myggan i februari, säger Rousanne Guttman som bor i bostadsområdet Vargåna i Deje.

”Slippa detta”

Rousanne har bott i Deje länge och fasar varje år för myggöversvämningarna som drabbar orten. Hon menar att myggen förstör sommaren.

– Det känns som de både är fler och aggressivare i år. Man kan bara sitta ute en stund för de kommer fram direkt. Många väljer därför att inte gå ut alls. Förra sommaren var jag och mina ungdomar hos min bror i Eskilstuna i flera veckor för att slippa detta.

Gasolceller

”Sedan 2013 har Forshaga kommun engagerat sig i att bekämpa myggen som ett frivilligt åtagande. 1 000 000 kronor har årligen avsatts av kommunala medel för myggbekämpningen. Trots att ett omfattande arbete lagts ner så har kritiken mot kommunens arbete med myggbekämpningen varit stor. I maj gav regeringen Länsstyrelsen Värmland i uppdrag att ta hand om och samordna åtgärder mot översvämningsmyggen i bland annat Forshaga och Deje”, skriver Mattias Göthberg, kommunikatör, Forshaga kommun, i ett mejl.

NWT försökte under måndagen att komma i kontakt med kommunalrådet i Forshaga kommun utan framgång.

Försent

Men projektplanen för att långsiktigt bekämpa myggen ligger längre fram och åtgärder större än gasolceller vid kommunala verksamheter kommer inte att göras under sommaren. Trots att kommunen i år inte har tagit emot anmärkningsvärt mycket klagomål från kommuninvånarna så upplever Rousanne på Vargåna juni 2016 som en av de värsta någonsin.

– Och jag har ändå bott här i många år, men nu känns det som att bekämpning är försent. Det skulle ha gjorts tidigare.

– Det bästa tipset är att hålla sig inne, eller i poolen. De gillar inte kloret, säger Fredrik Olsson och vevar bort en mygga.

Sommaren är här och så är också den snart nog traditionsenliga myggöversvämningen i Deje. Att området drabbats av myggöversvämning är vid det här laget välkänt och hur man ska bekämpa dem är en ständigt återkommande fråga inom kommunen. Tidigare i vår rapporterade NWT att politikerna beslutat att det inte blir någon myggbekämpning och spridning av bekämpningsmedlet Vectobac G med hjälp av helikopter i sommar. Ett beslut som kommuninvånarna märkt av.

– Jag såg första myggan i februari, säger Rousanne Guttman som bor i bostadsområdet Vargåna i Deje.

”Slippa detta”

Rousanne har bott i Deje länge och fasar varje år för myggöversvämningarna som drabbar orten. Hon menar att myggen förstör sommaren.

– Det känns som de både är fler och aggressivare i år. Man kan bara sitta ute en stund för de kommer fram direkt. Många väljer därför att inte gå ut alls. Förra sommaren var jag och mina ungdomar hos min bror i Eskilstuna i flera veckor för att slippa detta.

Gasolceller

”Sedan 2013 har Forshaga kommun engagerat sig i att bekämpa myggen som ett frivilligt åtagande. 1 000 000 kronor har årligen avsatts av kommunala medel för myggbekämpningen. Trots att ett omfattande arbete lagts ner så har kritiken mot kommunens arbete med myggbekämpningen varit stor. I maj gav regeringen Länsstyrelsen Värmland i uppdrag att ta hand om och samordna åtgärder mot översvämningsmyggen i bland annat Forshaga och Deje”, skriver Mattias Göthberg, kommunikatör, Forshaga kommun, i ett mejl.

NWT försökte under måndagen att komma i kontakt med kommunalrådet i Forshaga kommun utan framgång.

Försent

Men projektplanen för att långsiktigt bekämpa myggen ligger längre fram och åtgärder större än gasolceller vid kommunala verksamheter kommer inte att göras under sommaren. Trots att kommunen i år inte har tagit emot anmärkningsvärt mycket klagomål från kommuninvånarna så upplever Rousanne på Vargåna juni 2016 som en av de värsta någonsin.

– Och jag har ändå bott här i många år, men nu känns det som att bekämpning är försent. Det skulle ha gjorts tidigare.

– Det bästa tipset är att hålla sig inne, eller i poolen. De gillar inte kloret, säger Fredrik Olsson och vevar bort en mygga.

Översvämningsmygg

Översvämningsmygg lägger sina ägg på marken i översvämningsbenägna områden. Äggen, som övervintrar och behåller sin vitalitet i flera år, kan bara kläckas till larver om de först utsätts för torka och därefter kommer under vatten. Översvämningsmyggornas larver utvecklas efter varje översvämning under växtsäsongen och kan kläcka fram flera generationer under en regnig sommar. Stora till outhärdliga mängder översvämningsmygg kan då kläckas fram.

Källa: http://www.stickmygg.com/Fakta-om-mygg/